جستجو فارسی / English

مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان1

مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان1
نویسنده: مجموعه مقالات نوشته نویسندگان متعدد
صفحه: 496
تاریخ چاپ: 1380
قیمت: 320000

چکیده:

مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و روی‌کرد‌ها(ج2)
این اثر مشتمل بر 15 مورد از مقالات ارسالی به دبیرخانه هم‌اندیشی «بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و روی‌کرد‌ها» به شرح زیر است که به بررسی مصداقی مسائل و مشکلات خاص زنان می‌پردازد.


جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
مقدمه ناشر
مقدمـه
1. تدوین الگوی جامع شخصیت و جایگاه زن در نظام اسلامی
2. تدوین سیاست‏‌های كلان نظام اسلامی در حوزه مباحث زنان و خانواده
حكومت اسلامی و بازشناسی مسائل بنیادین زنان در دنیای امروز/ داوود مهدوی‌‏زادگان
مقدمه
تبیین مسئله
بخش اول: فرآیند نوسازی در غرب
بحران پوچی خانواده
گریز از خانه
انكار گذشته
زن و خشونت مدرن
بخش دوم: فرایند نوسازی در ایران معاصر
نظام سیاسی نوسازی آمرانه
داعیه و كارگزاران نوسازی آمرانه
دست‌آورد مادی و فرهنگی نوسازی آمرانه
انقلاب اسلامی و سرنوشت نوسازی آمرانه
جمع‏‌بندی
ضرورت نگاه نظام‌‏مند به الگوی شخصیت زن مسلمان
چالش‏‌ها و بایسته‏‌ها
مقدمه
محور اول: تشخیص مسئله
محور سوم: تعیین اولویت‏‌ها
پیش‌درآمدی بر ضرورت طرح نظام‌‏مند الگوی شخصیت زن مسلمان
نگاهی به مبانی نظری و معرفتی مباحث زنان
الف) هویت انسانی داشتن زن
ب) هدف‏‌مند بودن انسان
ج) انسان و تعاملش با طبیعت
د) انسان و اولین ظهور مدنیت
هـ) انوثت و ذكورت یك واقعیت عام
چرا دین؟
به هم پیوستگی نیازهای بشر
دین نظام‏‌مند پاسخ نیازهای درهم‌تنیده
طرح نظام جامع شخصیت زن مسلمان
عناصر و مؤلفه‌‏های پژوهش
مرحله اول: مباحث بنیادین
مرحله دوم: اصول شخصیت زن
مرحله سوم: توجه به نظام‏‌های سه‌‏گانه تكوینی، اخلاقی و حقوقی
مرحله چهارم و پنجم: لحاظ ظرفیت‌‏های تاریخی و اجتماعی و رسیدن به الگو
محور ششم و هفتم: مسئله‌‏شناسی و برنامه عمل
بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان در جهان معاصر/ علیرضا پیروزمند
مقدمه
1. ضرورت
2. موضوع
3. هدف
4. خلاصه عناوین مقاله
الف) ضرورت الگو در بررسی مسائل زنان
ب) الگوی اولیه پیشنهادی
ج) بررسی تحلیلی روی‌كردهای متفاوت به مسائل زنان براساس الگوی پیشنهادی
1. خانواده‌‏گرایی زنان
توجیهات مدافعان این نظریه
گستره فعالیت زنان در مدل پیشنهادی
2. جامعه‌‏گرایی زنان
خاستگاه نظریه
گستره فعالیت زنان در مدل پیشنهادی
3. تكامل‏‌گرایی زنان
معنای تكامل‏‌گرایی
كاركرد ویژه زنان در تكامل‌‏گرایی
ضرورت تكامل‏‌گرایی
گستره فعالیت زنان در مدل پیشنهادی به نام نظریه تكامل‏‌گرایی
4. نقد نظریه خانواده‌‏گرایی و جامعه‏‌گرایی
نقد نظریه خانواده‌‏گرایی
نقد نظریه جامعه‏‌گرایی
د) ریشه‏‌یابی تحجر و انفعال در بررسی مسائل زنان
هـ) راه‌كارهای اجمالی تحقق تكامل‌‏گرایی در زنان
جمع‏‌بندی
زن، توسعه و لزوم برنامه‌‏ریزی جنسیتی/ فرزانه نیكوبرش
مقدمـه
الف) سیر نگرش تاریخی به زن
نقش زن در جوامع گذشته
سنت و فرهنگ‌‏های خرافی در مورد زن
دیدگاه متفكران و سیاست‌مداران
زن و توسعه
ب) توسعه و نظریات توسعه در مورد زنان
سیر تحولات جهانی در برنامه‌ریزی توسعه زنان
نظریات زنان در توسعه
نظریه تواناسازی
وضعیت زنان در جهان امروز
ج) توسعه و جنسیت
برنامه‏‌های توسعه در جهان
جنسیت و تحلیل جنسیتی
لزوم متدلوژی خاص
فمینیسم و تحلیل جنسیتی
د) شاخص‏‌های توسعه
1. بهداشت و تحلیل جنسیتی
2. آموزش
آموزش عالی
3. اشتغال
مشاركت اقتصادی زنان
زنان خانه‌‏دار
خانه‌‏داری
كار زنان خانه‌‏دار
خانوارهای متكی به زنان
نابرابری در مشاغل
اشتغال زنان ایران در دهه 1355ـ 1365
اشتغال زنان ایران در دهه 1365ـ1375
پست‏‌های مدیریتی
بخش غیرمزدبگیری (خوداشتغالی)
4. مشاركت سیاسی
علل عدم مشاركت
هـ) دیدگاه اسلام در مورد زن
اسلام و جایگاه زن
تغییر نگرش جاهلی نسبت به ‏زن
چالش‌‏های رویارو
ارائه الگوی مناسب
نتیجــه
برنامه‏‌ریزی جنسیتی
سیمین‌دخت بهزادپور
عوامل بحران‏‌ساز
1. هم‌آهنگ‌سازی درونی حركت نظام‌‏ها با نظام اقتصادی
2. رشد نامتعادل ابعاد وجودی انسان
3. تحلیل علمی از زن
آثار نظام غرب بر جامعه ما
نتیجه‏‌گیری
ساختار نظام اسلامی
محدودیت‌‏های مشاركت زنان؛ ریشه‏‌ها و پیامدها/ ام‏‌البنین چابكی
مقدمه
سه دیدگاه درباره مشاركت زنان
جامعه‏‌پذیری و نگرش‏‌های سنتی
تبعیض در آموزش
مشكلات اشتغال زنان
بیكاری زنان
محدودیت‏‌های اشتغال غیرسنتی برای زنان
پیشنهادها
بازخوانی منزلت زن در روی‌كردی كلامی/ عبدالحمید آكوچكیان
مقدمه
مبحث اول: مبانی برگزیده در تحلیل موضوع تحقیق
1. انسان
الف) كیش شخصیت مردان
ب) نسبت مرد و زن
ج) تلقّی طبقاتی
2. زمـان
3. ساختار تحلیلی موضوع تحقیق ناظر به مسائل زنان
مبحث دوم: مشكلات و اولویت‌‏ها
مبحث سوم: روی‌كرد برگزیده
1. تحول در مبانی انسان شناختی و كلامی
2. نسبت كلامی وضعیت مردان و زنان از منظر حق و تكلیف
مبحث چهارم: راه‌بردها
1. در حوزه مطالعات و تحقیقات تجویزی و توصیه‌‏ای و راه‌بردی
الف) رو به آینده
ب) مشاركت سیاسی
ج) الگوی متكثر
د) پوشش دینی
هـ) حضور اجتماعی
2. نقش نهادها و سازمان‏‌ها
الف) حوزه‏‌های علمیه
ب) مراكز آموزش عالی
ج) نهادهای قانون‏‌گذاری
د) رسانه‌‏ها و مراكز ارتباط جمعی
هـ) نهادهای تعلیمی
ضرورت نگرش جدید در شناخت جایگاه زنان و بررسی مسائل آنان/ رضیه كشت‌كاران
مقدمه
1. نگرش به جایگاه زن در فرهنگ مادی (غربی)
2. نگرش موجود به جایگاه زن در جامعه اسلامی
الف) نگرش انزوایی
ب) نگرش انفعالی
3. ترسیم اجمالی نگرش تكامل‏‌گرا به جایگاه زن
تجدد زدگی؛ مسئله اصلی زنان ایران/ فاطمه رجبی
مقدمه
زن در حاكمیت ایمان مسیحی
جایگاه رنسانسی زن
سیر حمایتی غرب از زن
انقلاب صنعتی و تأثیر آن بر آزادی زن
زن پس از آزادی
تجدد در جهان دیگر
زن و نحوه تفكر و بینش در دهه نخست انقلاب اسلامی
1. حقوق زن
2. اشتغال
3. تحصیل
بارزه‌‏های منفی در جامعه مدرن اسلامی
بایدها و نبایدها
جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام/ مهدی نصیری
مقدمه
1. تساوی یا تفاضل رتبه‌‏ای مرد بر زن؟
الف) آیات
معنای «دَرَجَة»
ب) روایات
2. پرده‌‏نشینی یا حضور گسترده اجتماعی زن
الف) آیات
ب) روایات
3. ولایت، قضاوت و مدیریت زنان
الف) آیات
1. طبق تصریح قرآن:
ب) روایات
قضاوت زنان از نگاه فقها
سیره مسلمین
جمع‌‏بندی و ذكر نكاتی ضروری
بازنگری در بینش‌‏ها و باورها پیرامون مباحث زنان/ سهیلا صلاحی اصفهانی
مقدمه
الف) نگرش‌‏های گوناگون پیرامون مسائل زنان
1. دیدگاه‌‏های زنان صاحب‌‏نظر
2. دیدگاه‏‌های مردان صاحب‌‏نظر
ب) تأملی دوباره بر دیدگاه‌‏ها
1. توصیف وضعیت موجود زنان
2. فضاهای خالی در طرح دیدگاه‏ها
ج) نگاهی دیگر در خصوص مسئله زنان
1. مسئله درونی زنان
2. رسالت حوزه و مراكز پژوهشی
تغییر نگرش‌‏ها و فرهنگ عمومی درباره زنان/ كاظم كامران شرف‌شاهی
مقدمه
فرهنگ و اصلاح نگرش‌‏های جنسیتی
اصلاح نگرش‏‌ها و رسانه‏‌های ارتباط جمعی
زن علیه زن!
زن در آیینه ادبیات؛ تعریف یا تحریف
معرفی الگوها، فرونهادن انگاره‌‏های عاجزانه
فهرست منابع
آسیب‌‏شناسی اصلاح‌‏گران
محمدرضا زیبایی‌‏نژاد
الف) حوزه‏‌های علوم دینی
1. ضعف نگاه سازمانی
2. ضعف پیوند با دستگاه‏‌های كارشناسی
3. ناپیدایی شخصیت حقوقی حوزه
4. حاكمیت نگاه نقدمحور
ب) حكومت
1. ضعف ارتباط با حوزه
2. ناهم‌آهنگی در اجزای حكومتی
3. فقدان سیستم اطلاع‏‌رسانی و آمارسنجی مناسب
4. ضعف در نظام تصمیم‌‏گیری و برنامه‏‌ریزی
5 . عدم تبیین سیاست خارجی نظام
6. شعارزدگی
ج) جامعه كارشناسی
1. كارشناسی مصرف‏‌زده
2. سطحی‌‏نگری
3. تخصص‌‏زدگی
د) نهادهای زنان
1. شكل‏‌گیری در بستری غیرطبیعی
2. ضعف ارتباط با حوزه دین
3. ضعف اطلاعات و تحلیل‌‏ها
در كجا ایستاده‏‌ایم؟/ فرنگیس آلمال
مقدمه
تاریخچه جنبش طرف‌داری از حقوق زنان
ره‌یافت‌‏های سه‏‌گانه طرف‌داری از حقوق زنان
الف) دیدگاه برابری طلب
ب) دیدگاه فمینیسم اجتماعی و رادیكال
ج) دیدگاه نفی تفاوت جوهری (ضدجوهرگرایی)
نقد جنبش‏‌های طرف‌داری از حقوق زنان
نقد دیدگاه‏‌ها
بررسی برخی از گزارش‏‌های اجرای كنوانسیون
گزارش كمیته رفع تبعیض درباره اندونزی
گزارش سوئد
گزارش كمیته رفع تبعیض در مورد فرانسه
نتیجه‏‌گیری
فمینیسم اسلامی؛ واقعیت‌‏ها و چالش‌‏ها/ رضا متمسك
مقدمـه
الف) سابقه تاریخی
ب) دیدگاه‏‌ها
1. برداشت از «فمینیسم»
2. برداشت از دین
1ـ2. عدالت
2ـ2. تساوی
3ـ2. آزادی
4ـ2. خانواده
3. تفكیك میان «جنس» و «جنسیت»
4. آرمان‏‌ها و راه‌بردها
1ـ4. آموزش
2ـ4. خانواده
3ـ4. اقتصاد
4ـ4. حقوق
5ـ4. اجتماع
ج) چالش‏‌های پیش رو


 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام