جستجو فارسی / English

مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان2

مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان2
نویسنده: مجموعه مقالات، نگاشته نویسندگان متعدد
صفحه: 1049
تاریخ چاپ: 1380
قیمت: 350000

چکیده:

مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و روی‌کرد‌ها(ج2) 


این اثر مشتمل بر 17 مورد از مقالات ارسالی به دبیرخانه هم‌اندیشی «بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و روی‌کرد‌ها» به شرح زیر است که به بررسی مصداقی مسائل و مشکلات خاص زنان می‌پردازد.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
بررسی تحلیلی حقوق زنان و شیوه‌‏های برخورد با معاهدات بین‏‌المللی/ پورانداخت فاضلیان و معصومه طاهری
مقدمه
1. سیر تحول معاهدات بین‌‏المللی
الف) نگرش در سطح خرد
فعالیت‏‌های سال‏‌های 1945ـ1963
فعالیت‌‏های سال‏‌های 1963ـ 1975
فعالیت‏‌های سال‌‏های 1975ـ 1985
كنفرانس توسعه اجتماعی 1995
ب) نگرش در سطح كلان
دهه بین‌‏المللی زن
فعالیت‌‏های 1985ـ1995
ج) نگرش در سطح توسعه
2. نگرش در سه سطح با مقیاس ملی
الف) نگرش تبعی
ب) موضع‏‌گیری انفعالی
3. موضع‌‏گیری حقوقی در برابر جهان سرمایه‌‏داری
4. پرسش
5 . شیوه‌‏های برخورد با معاهدات بین‏‌المللی
6. نتیجه‌‏گیری
7. مسائل و مشكلات
8 . پیشنهادها
ضمیمه1
نمونه‏‌های مربوط به شكل 1
سطح خُرد در مقیاس جهانی
سطح توسعه جهانی
ضمیمه2
9. بررسی وضعیت زن در جهان از دیدگاه آمار
حضور سیاسی
زن و اشتغال
زن و بهداشت
عمل‌كرد سازمان ملل متحد در قلم‌رو حقوق زنان/ احمد‌رضا توحیدی
پیش‌گفتار
1. سیستم حمایتی سازمان ملل در تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین‌‏المللی
2. بررسی كنفرانس‌‏های بین‌‏المللی مؤثر در تدوین و توسعه حقوق زنان
فصل اول: سیستم حمایتی سازمان ملل در تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین‌‏المللی
الف: اعلامیه حقوق و كنوانسیون‌‏های عام
1. منشور ملل متحد 1945
2. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
3. میثاق‏‌های بین‏‌المللی حقوق
الف) میثاق بین‏‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ب) میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی
ب: اعلامیه‏‌های حقوق و كنوانسیون‌‏های خاص
1. اولین كنوانسیون‏‌های مربوط به حمایت از زنان
2. كنوانسیون منع و مجازات كشتار دسته جمعی، (1946)
3. كنوانسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره‌‏كشی از فحشای دیگران
4. كنوانسیون‏‌های 1949 ژنو و پروتكل‏‌های الحاقی 1977
5. كنوانسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان و پروتكل الحاقی 1967
6. كنوانسیون تكمیلی راجع به الغای بردگی، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی، (1956)
7. كنوانسیون‌‏های مصوب سازمان بین‌‏المللی كار
8 . كنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، (1962)
9. اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان
الف) چگونگی تنظیم و تصویب اعلامیه
ب) بررسی اجمالی مواد اعلامیه
10. كنوانسیون رفع تبعیض از زنان 1979
الف) بررسی اجمالی مواد كنوانسیون
ب) مكانیسم اجرایی كنوانسیون
حق شرط (Reservation) در كنوانسیون رفع تبعیض
كشورهای غیرعضو كنوانسیون
11. كنوانسیون منع شكنجه یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن، (1984)
12. كنوانسیون بین‌‏المللی حمایت از حقوق تمام كارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌‏ها، (1990)
دیگر اسناد بین‏‌المللی حقوق بشر
فصل دوم: كنفرانس‌‏های سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق زنان
1. كنفرانس حقوق بشر 1968 تهران
2. كنفرانس حقوق بشر 1993 وین
3. سال بین‌‏المللی زن و اولین كنفرانس جهانی زن
4. دهه ملل متحد برای زنان و كنفرانس‌‏های كپنهاگ و نایروبی
الف) كنفرانس كپنهاك 1980
ب) كنفرانس نایروبی و استراتژی‌‏های آینده‏‌نگر آن 1985
5 . كنفرانس پكن 1995 (چهارمین كنفرانس جهانی زن)
كارپایه عمل كنفرانس پكن
ارزیابی كلی كنفرانس
فصل سوم: چالش‌‏های فراروی زنان از دیدگاه جامعه بین‏‌المللی
كلیات
1. تجاوز نظام‏ یافته به زنان در مناقشات مسلحانه
2. كار زنان و مشاركت اقتصادی آنان
سهم زنان در نیروی كار
3. كم‌توجهی به رشد اخلاقی و پرورش عقاید مذهبی مردم
4. رشد استعمال مواد مخدر در میان زنان و دختران جوان
5. اثر منفی افزایش هزینه تسلیحات نظامی
6. هرزه‏‌نگاری زنان و كودكان
7 . كمبود و ضعف امكانات علمی و آموزشی
8. مهاجرت و پناهندگی زنان
وضعیت زنان پناهنده و مهاجر در آیینه آمار و اطلاعات
9. بیماری ایدز (HIV)
10. فقر و زنان
11. خشونت و تبعیض علیه زنان
خشونت در كار
خشونت علیه زنان در مخاصمات مسلحانه
12. تصاویر منفی زنان در رسانه‏‌ها
13. مؤخـره
مشكلات دختران دانشجو؛ اولویت‌‏ها و روی‌كردها/ ناهید طیبی
طلیعه سخن
ضرورت تحقیق درباره مشكلات زنان
روش تحقیق و مشكلات آن
مشكلات دختران دانشجو در یك نگاه
الف) مشكلات اجتماعی
ـ اشتغال و دانشجو
ـ ارتباط‌‏ها و مشكلات دختران
ـ راه‌كارهای پیشنهادی از سوی دختران دانشجو
ـ ازدواج؛ مشكل روانی ـ اجتماعی
ـ راه‌كارها
ب) مشكلات اعتقادی
ج) مشكلات تحصیلی
ـ مشكلات روانی
د) مشكلات طبیعی و فیزیكی
مسؤولان امور بانوان؛ بایسته‌‏ها و شایسته‌‏ها
دختران دانشجو و راه‌كارهای پیشنهادی به مسؤولان
تحلیلی بر روابط دختران و پسران دانشجو/ امیر‌حسین بانکی‌پور‌فرد
مقدمـه
بخش اول: استخراج نتایج مصاحبه
1. اطلاعات مربوط به مصاحبه‌‏شوندگان
الف) وضعیت مصاحبه‌‏شوندگان از لحاظ سال تحصیلی
ب) وضعیت مصاحبه‌‏شوندگان از لحاظ سن افراد
ج) وضعیت تأهل مصاحبه‌‏شوندگان
د) وضعیت مصاحبه‌‏شوندگان از لحاظ شهرستان آنان
2. گزارش اجمالی پاسخ‏‌های دانشجویان
3. شرح مفصل مشكلات ارتباطی دختران دانشجو
1ـ3. مشكل ارتباطی در برخورد با پسران
الف) پسرهای دانشگاه
ب) افراد نامحرم
ج) پسرهای مزاحم در جامعه
د) پسرهایی كه ابراز علاقه می‏‌كنند
2ـ3. مشكل ارتباطی با والدین
3ـ3. مشكل ارتباط با استادان
4ـ3. مشكل ارتباط با سایر افراد خانواده و نزدیكان
5ـ3. مشكل ارتباط با دختران دیگر
6ـ3. مخالفان فكری
4. موانع رشد دختران دانشجو
1ـ4. موانعی كه در برخورد با مردان در جامعه پیش می‌‏آید
2ـ4. موانع خانوادگی
3ـ4. موانع تحصیلی، اخلاقی
4ـ4. موانع اجتماعی
5ـ4. موانع اقتصادی
6ـ4. موانع زنان از ناحیه خود
5. دغدغه‌‏های فكری دختران دانشجو در مورد زنان
1ـ5 . مسائل مربوط به ارتباط با جنس مخالف و محدودیت‌‏های آن
2ـ5 . مسائلی در مورد احكام زنان و نظر دین در مورد زن
3ـ5. ایرادات و ناتوانی‌‏های زنان
4ـ5 . ازدواج
5ـ5. رشد و پیشرفت و كمال زنان
6ـ5. مظلومیت زن
7ـ5. آفرینش زن
8ـ5. مسائل خانوادگی
9ـ5. ویژگی‌‏های زن
10ـ5. آینده
11ـ5. تحقیر و تبعیض نسبت به زن
12ـ5. تحصیل
13ـ5. متفرقه
6. نتیجه‌‏گیری
بخش دوم: تحلیلی بر ارتباط دختر و پسر
نظریه ضرورت و اضطرار
1ـ2. طرح و شرح نظریه
2ـ2. دلایل نظریه اضطرار
1. كشش شدید جنسی بین زن و مرد
2. عدم كنترل خیال
3. تأثیرات منفی ارتباط با نامحرم بر صفای روح فرد
4. ایجاد خلل در پیوند خانوادگی
5 . در روایت معصومان علیهم‏السلام
6. سیره بزرگان
7. حفظ حرمت و شخصیت زنان در محیط اجتماع
8 . زمینه‏‌سازی ازدواج‏‌های تحمیلی
3ـ2. نقد و بررسی نظریه اضطرار
2. نظریه اختلاط و عادی‌سازی در ارتباط دختر و پسر
1ـ2. طرح و شرح نظریه
2ـ2. دلایل نظریه اختلاط
1. كم كردن حساسیت‌‏ها
2. اوضاع حاكم بر جامعه جهانی
3. پیشرفت بشر
4. اختلاط، زمینه‌‏ساز ازدواج آگاهانه
5 . تثبیت پیوند خانوادگی
3ـ2. نقد نظریه اختلاط
3. نظریه «معروف» و حاكم بودن عرف پسندیده در ارتباط دختر و پسر
1ـ3. طرح نظریه معروف
2ـ3. دلایل نظریه معروف
3ـ3. تفاوت و تغییر عرف‏‌ها
4ـ3. نتیجه عملی نظریه معروف
نگرش دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشكی اهواز به آینده شغلی، ازدواج و تحصیلات تكمیلی/ غلام‌حسین سفیدگران
اهمیت موضوع
روش اجرا
نوع مطالعه
نتایج
تجزیه و تحلیل
نتیجه‏‌گیری
عرضه راه‌كار عملی
فهرست منابع
مسائل و مشكلات زنان؛ ریشه‏‌ها و راه‌‏حل‌‏ها/ کاظم حکمت‌آرا
مقدمه
شناسایی و اولویت‏‌بندی مسائل و مشكلات زنان
ریشه‏‌ها و عوامل زمینه‌‏ساز مسائل و مشكلات زنان
راه‌بردهای عملی برای حل مشكلات زنان
نقش حوزه‏‌ها، سازمان‏‌ها و نهادها در مورد زنان
مسائل زنان از نگاه خواهران حوزه‏‌های علمیه؛ سعید امیرکاوه
الف) اطلاعات شخصی
ب) نقطه‏‌نظرها و دیدگاه‏‌ها
نیم‌‏نگاهی به مسائل زنان؛ گروه مطالعات زنان (خواهران حوزه‌‏های علمیه زهرای اطهر علیهاالسلام، زینب كبری علیهاالسلام و كوثرِ تهران)
نگاهی به مهاجرت و تأثیرات آن بر خانواده‏‌ها و زنان ایرانی/ محمد پاریاب
مقدمه
خلاص‌ه‏ای در زمینه ایرانیان مهاجر
1. خانواده مهاجران و بحران هویت
2. سست شدن شدید ساختار و نهاد خانواده
الف) تغییر ساختار سنتی خانواده و تضعیف جایگاه پدر
ب) شرایط جدید فرزندان
ج) اعتیاد و فساد و فحشا در بین خانواده‌‏های ایرانیان مقیم
د) سوءاستفاده از مهاجرین ایرانی بالاخص زنان
نگاهی به راه‌كارهای خانواده‌‏های مهاجر ایرانی در رویارویی با معضلات مهاجرت
1. تشكیل انجمن‏‌ها و مراكز مذهبی و اجتماعی
2. تأسیس رسانه‌‏های همگانی
3. برگزاری جنبش‏‌های ملی و مذهبی
نتیجه‏‌گیری
نقش زن در سلامت تغذیه خانوار/ فرشته گازرپور؛ فرید نجفی
مقدمه
مواد و روش‏‌ها
نتایج
پیشنهادها
فهرست منابـع
بازتاب مسائل و مشكلات دختران در ادبیات كودك و نوجوان ایران/ سیدعلی کاشفی‌خوانساری
فقر
معلولیت
طلاق، نامادری، فرزندخواندگی
انقـلاب
جنـگ
كــار
خودشناسی، نقش‌‏پذیری اجتماعی
برخی داستان‏‌های دیگر
حرف آخر
بزه‌كاری زنان، آسیب‌‏شناسی، سبب‌‏شناسی و درمان/ عزت‌الله مولایی‌نیا و همکاران
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
تاریخچه جرم و بزه
دیدگاه روان‏‌شناسی در مورد جرم
دیدگاه جامعه‌‏شناختی در مورد جرم
1. روی‌كرد نقش‌‏گرایانه (fonetionalist)
2. نظریه فشارساختی
3. نظریه كنترل جرم
4. نظریه تضاد
5 . نظریه تعارض فرهنگی
6. بزه‌كاری به عنوان خرده فرهنگ
7. نظریه برچسب‌‏زنی (واكنش اجتماعی)
8 . نظریه ارتباطی نسبی
دیدگاه‌‏های جامعه‏‌شناختی جرایم زنان
1. دیدگاه اتو پلاك (Otto polak)
2. دیدگاه آدلر (Adler)
آسیب‏‌شناسی جرایم زنان
عوامل ایجاد تفاوت در نسبت جرایم زنان و مردان
ویژگی‏‌های زنان مجرم
1. از نظر اقتصادی
2. از نظر موقعیت خانوادگی و تحصیلی والدین
3. مناسبات خانوادگی
4. الگوها و مناسبات اجتماعی
5 . شرایط زیستی و محیط سكونت
6. نحوه گذراندن اوقات فراغت
سبب‌‏شناسی جرایم زنان
بررسی عوامل مرتبط با وقوع و گسترش جرایم
1. عوامل روانی و فردی
2. عوامل فرهنگی
3. عوامل عقیدتی
4. عوامل جسمانی
5 . عوامل شناختی
6. عوامل اقتصادی
7. عوامل سیاسی
8 . عوامل اجتماعی
9. عوامل خانوادگی
نقش انواع مشكلات خانوادگی در بروز گونه‌‏های جرایم
1. غفلت (neglect)
2. تعارض (conflict)
3. نگرش‌‏ها و رفتارهای انحرافی (deviaut attitudes Fbehawior)
4. از هم‌‏گسیختگی (disruption)
اعتیاد
ضرورت بررسی تاریخچه اعتیاد
تاریخچه اعتیاد به تفكیك انواع مواد مخدر، توهم‌زا، كیف‌آور، محرك و الكل
الگوهای معمول در گرایش به مواد مخدر
عوامل هم‌بسته با اعتیاد
فحشـا
راه‏‌های آلودگی زنان به جرایم جنسی
عوامل مرتبط با شیوع فحشا
قـتــل
نكاتی راجع به زنان قاتل
سرقت
اقسام سرقت در زنان
دسته‌‏بندی زنان سارق
راه‌كارهای پیش‏‌گیری، اصلاح و درمان
چشم‏‌اندازی به برخی از مسائل و مشكلات روانی زنان و علل آن/ مریم معین‌الاسلام
مقدمه
مبحث اول: آسیب‌پذیری روانی زنان
اختلال‏‌های رفتاری از دیدگاه روان‌شناسی
اختلال‏‌های رفتاری شایع در زنان
1. افسردگی
2. وسواس
3. هیجان‏‌زدگی
مبحث دوم: عوامل مؤثر در ایجاد اختلالات رفتاری در زنان
احتیاج به محبت و نقش آن در سلامت روان زن
نیاز به ایمنی و رابطه آن با نیازهای اساسی انسان
نقش امنیت در ایجاد عشق و محبت
نقش تأمین نیاز ایمنی در پاسخ به تمایل دانستن و فهمیدن
نیاز ایمنی، خودشكوفایی
احتیاج به دین و كاركرد آن در سلامت رفتار زنان
تأثیر نگرش جامعه در احیای حقوق زنان
طرح تحقیق
هدف‏‌ها و فرضیه‌‏های تحقیق
1. مبانی نگرش جامعه به جایگاه زن
مقدمه
پایگاه اجتماعی، فرهنگ و تعریف آن
هنجارهای فرهنگی (ارزش‏‌ها، آداب و رسوم و عرف)
فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی
ضربه فرهنگی و دگرگونی فرهنگی
ضدفرهنگ و واپس‌‏ماندگی فرهنگی
تعلیم و تربیت و نقش آن در فرهنگ
فرهنگ حاكم در مورد كار زن
زن در ادبیات كهن پارسی
سیمای زن در اسلام
نظر اسلام در مورد شغل زن
سیمای زن در كلام امام خمینی
دیدگاه‌‏های موجود در مورد مسائل و مشكلات بانوان
2. نگاهی به مشكلات موجود زنان در جامعه
جدول‏‌ها
3. نتایج تحقیق و پیشنهادات
اشتغال زنان در جامعه/ مسعود آذربایجانی
1. تحلیل ساختاری خانواده و توجه به تفاوت نقش‌‏ها
2. تفاوت‏‌های تكوینی زن و مرد
3. تفاوت‏‌های تشریعی
4. اداره مالی خانواده
5 . اداره تربیتی و عاطفی خانواده
6. پیامدهای اشتغال زنان
اشتغال زنان از منظر اسلام و غرب/ محسن قدیر
مقدمه
الف) نگرش تاریخی به اشتغال زنان
1. رُم باستان
2. یونان باستان
3. ایران باستان
4. عربستان قبل از اسلام
5 . عصر ظهور اسلام
6. اروپا در قرون وسطی
7. عصر انقلاب صنعتی تا امروز
ب) غرب و اشتغال زنان
ـ انگلستان
ـ سوئد
ج) حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل
هـ) اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران
1. قوانین موضوع
ـ قانون اساسی
ـ قانون استخدام كشوری
ـ قانون كار و قانون تأمین اجتماعی
2. اشتغال زنان در آیینه آمار
نتیجه‏‌گیری
موانع و مشكلات در اشتغال زنان/ الهه راستگو
بررسی وضعیت اشتغال زنان طی سال‏‌های 1355 ـ 1375 (شهری و روستایی)
روند نرخ مشاركت زنان در چند ساله گذشته
راه‌كارهای بهبود وضعیت اشتغال زنان
نمایه موضوعی


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام