جستجو فارسی / English

زن در نگاه روشنفکران

زن در نگاه روشنفکران
نویسنده: زهرا تشکری
صفحه: 200
تاریخ چاپ: 1381

چکیده:


نویسنده در این کتاب تلاش کرده است علاوه بر ارائه‌ی گزارشی از دیدگاه‌های موجود در جامعه‌ی روشن‌فکری به تأثیر‌پذیری روشن‌فکران داخلی از فرهنگ غرب اشاره کند.
مباحث این کتاب در سه‌ بخش اصلی تنظیم شده است:
بخش اول به پیشینه‌ی جریان روشن‌فکری در غرب و ایران اختصاص یافته است.
بخش دوم به مبانی نظری روشن‌فکران به‌ویژه روشن‌فکران دینی در سه محور (روش‌شناختی، دین‌شناختی و فلسفی) پرداخته است.
در بخش سوم مسائل زنان و راه‌کارهای ارائه شده در این زمینه از چشم‌انداز روشن‌فکران ایران بررسی شده است.

 

موجودی این کتاب به اتمام رسیده است

فهرست عناوین:
مقدمه
پيش‌گفتار
* بخش اول: پيشينه‌ی روشن‌فكرى در مسائل زنان
الف) نگاهى به جريان روشن‌فكرى در غرب
ب) جريان روشن‌فكرى در ايران
ج) گرايش‌هاى روشن‌فكرى در مسائل زنان
د) بازشناسى مفهوم روشن‌فكرى
هـ) روشن‌فكر دينى و غيردينى
و) نگاهى به بنيان‌هاى فلسفى مدرنيسم
ز) علل طرح مسائل زنان از سوى روشن‌فكران ايرانى
ح) برخوردهاى روشن‌فكران با مسائل زنان
* بخش دوم: مبانى نظرى روشن‌فكران در مسائل زنان
مقدمه
الف) مبانى روش‌شناختى
1. تفسير نوين از اجتهاد
2. لزوم اجتهاد در مبانى و عدم كفايت اجتهاد در فروع
3. تأثير فرهنگ و شرايط زندگى بر زبان دين
4. عصرى و بشرى شدن دين
5. جداسازى قرآن و سنت
ب) مبانى دين‌شناختى
1. تجلى مردسالارى در قرائت بنيادگرايانه
2. تفكيك حوزه دين از حكومت (سكولاريسم)
3. تفكيك ميان دين و شريعت
4. تغييرپذيرى احكام شريعت
1ـ4. سياليّت حقوق
2 ـ 4. عرضى بودن احكام دينى
3ـ4. اسطوره‌اى بودن احكام فقهى
4ـ4. تغييرپذيرى احكام امضايى
5ـ4. تغييرپذيرى احكام بر اساس وسع و طاقت جامعه
ج) مبانى فلسفى
1. نسبى بودن تفسير عدالت
2. تمايز معرفت زنانه و مردانه
3. عدم تأثير تفاوت‌هاى زن و مرد در حقوق و قوانين
4. ضرورت هم‌آهنگى حقوق با خصوصيات انسانى و واقعيات اجتماعى
5. نگاه تاريخى به نظام خانوادگى
6. فردگرايى
7. نسبی‌گرايى فرهنگى
خاتمه
* بخش سوم: مسائل زنان از چشم‌انداز روشن‌فكران
مقدمه
الف) مسائل فرهنگى ـ آموزشى ـ تربيتى
1. فرهنگ مردسالارى
2. نهادى شدن روحيه تمكين و انفعال در زنان
3. شيوه‌هاى تربيتى ناصحيح
4. عدم تعادل در الگوهاى فرهنگى و كليشه‌هاى جنسيتى
5. خودِ ضعيف و نامتشخص زنان
6. ناهم‌آهنگى ميان نگرش سنتى و شرايط عينى
7. تعارض ميان انسان‌شناسى دينى و حقوق اسلامى
8. نگاه عرف و قانون به روابط زن و مرد
ب) مسائل سياسى ـ اجتماعى ـ اقتصادى
1. فقدان دموكراسى و آزادی‌هاى فردى
2. حجاب، ابزار حفظ مناسبات موجود جنسى
3. تفكيك ميان دنياى همگانى و اختصاصى
4. تكريم و تقديس خانواده بر اساس باورهاى سنتى
5. تضاد حاصل از تقابل نقش‌هاى سنتى و مدرن
6. تعارض ميان مفاهيم و ارزش‌هاى خانواده هسته‌اى و گسترده
7. دوگانگى ميان تحصيل دختران و نقش خانوادگى
8. نابرابرى در فرصت‌هاى اجتماعى
1ـ8. نابرابرى در عرصه مشاركت‌هاى سياسى
2ـ8. نابرابرى در عرصه اقتصادى
3ـ8. نابرابرى در برخوردارى از امكانات اجتماعى
9. خشونت عليه زنان و تبعات آن
ج) مسائل فقهى ـ حقوقى
حقوق زنان در قانون اساسى
روي‌كرد روشن‌فكران در حلّ مسائل زنان
سخن پايانى
نمايه آيات و روايات
نمايه اشخاص
نمايه نشريات
فهرست منابع
فهرست كتب
فهرست مقالات
فهرست منشورات دفتر مطالعات و تحقيقات زنان


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام