جستجو فارسی / English

الگوی جامع شخصیت زن مسلمان؛ تعاریف و ساختار

الگوی جامع شخصیت زن مسلمان؛ تعاریف و ساختار
نویسنده: محمدتقي سبحاني
صفحه: 143
تاریخ چاپ: 1382

چکیده:


اهتمام اصلی این پژوهش سامان‌مند‌کردن مطالعات زن‌پژوهی دینی است که در سه فصل سازماندهی شده است.
فصل نخست، سه رویکرد اصلی در میان اندیش‌مندان مسلمان نسبت به مسائل زنان را بیان کرده است. نویسنده، طراحی الگوی شخصیت زن مسلمان را صرفاً مبتنی بر روی‌کرد تمدن‌گرایانه قابل دفاع می‌داند.
در فصل دوم به مهم‌ترین مفاهیم الگوی شخصیت زن مسلمان هم‌چون نظام، الگو و شخصیت پرداخته شده است.
فصل سوم به ساختار الگوی جامع شخصیت زن پرداخته و مراحل رسیدن به این نتیجه را بررسی کرده است. کیفیت ارتباط الگو و نظام از یک سو و رابطه‌ی الگو با فرآیند‌های اجتماعی و تاریخی از سوی دیگر از مهم‌ترین مباحث این فصل است. به علاوه در این فصل از چرایی تحول در الگو و ضرورت نگرش توسعه‌ای به مقوله‌ی الگوسازی بحث شده است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
مقدمه‌ ناشر
مقدمه‌
فصل‌ اوّل‌: مسائل‌ زنان‌ و سه‌ روي‌كرد تئوريك‌
1. روي‌كرد سنت‌گرايي‌ اسلامي‌
2. روي‌كرد تجددگرايي‌ اسلامي‌
3. روي‌كرد تمدن‌گرايي‌ اسلامي‌
روي‌كردهاي‌ سه‌گانه‌ از نگاهي‌ ديگر
فصل‌ دوّم‌: تبيين‌ مفاهيم‌ كليدي‌ و اساسي‌
نظام‌
شخصيت‌
نظام شخصيت‌
جامعيت
الگو
ظرفيت‌هاي‌ اجتماعي‌ و تاريخي
فصل‌ سوّم‌: ساختار الگوي‌ جامع‌ شخصيت‌ زن‌
ساختار نظام‌ جامع‌ شخصيت‌ زن‌ در اسلام‌
اصول‌ حاكم‌ بر نظام‌ شخصيت‌ زن‌ در اسلام‌
روش‌ دست‌يابي‌ به‌ نظام‌ شخصيت‌ زن‌
پرسش‌هاي‌ بنيادين‌ و مباني‌ نظري
الگوي‌ جامع‌ شخصيت‌ زن‌ در اسلام‌
ساختار الگوي‌ شخصيتي‌
انواع‌ ظرفيت‌ها و محدوديت‌ها
ساختار داخلي‌ الگوي‌ شخصيت‌ زن
روش‌ تنظيم‌ الگو
تحول‌ و توسعه‌ در الگوي‌ شخصيت‌
برنامه‌ عمل
مسئله‌شناسي
فهرست‌ منابع‌
نمايه‌ موضوعي‌


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام