جستجو فارسی / English

شروط غیر‌معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون

شروط غیر‌معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون
نویسنده: مصطفي فضائلي
صفحه: 120
تاریخ چاپ: 1382
قیمت: 75000

چکیده:

شروط غیر‌معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع تبعیض کلیه اشکال تبعیض علیه زنان


این اثر به بررسی رژیم حقوقی کلی مربوط به شرط در حقوق معاهدات با نظر به خصوصیات معاهدات حقوق بشری و به‌طور خاص کنوانسیون رفع تبعیض می‌پردازد.
نویسنده‌ در آغاز توضیحاتی در باب‌ مفهوم شرط در معاهدات، مقایسه آن‌ با اعلامیه تفسیری‌ و‌ نیز فلسفه شرط ‌ارائه ‌می‌کند. این اثر به کوشش مصطفی فضائلی نوشته شده است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
پيش‌گفتار
مقدّمه‌
فصل‌ اول‌
* مفهوم‌، ماهيت‌ و فلسفه شرط‌
بند يكم‌ ـ مفهوم‌ شرط‌ در حقوق‌ معاهدات‌
بند دوم‌ ـ ماهيت‌ شرط‌ و مقايسه آن‌ با اعلاميه تفسيري‌
بند سوم‌ ـ زمان‌ شرط‌‌گذاري‌
بند چهارم‌ ـ فلسفه شرط‌
فصل‌ دوّم‌
* رژيم‌ حقوقي‌ شرط‌ و تطبيق‌ آن‌ بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
بند يكم‌ ـ معيارهاي‌ اعتبار شرط‌
الف‌) معاهدات‌ شرط‌پذير
ب‌) شروط‌ پذيرفتني‌
ج‌) مفهوم‌ موضوع‌ و هدف‌
بند دوم‌ ـ امكان‌ شرط‌ در كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌
الف‌) موضوع‌ و هدف‌ كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌
ب‌) شروط‌ كلي‌ بر كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌
ج‌) مراجع‌ صلاحيت‌‌دار براي‌ قضاوت‌ در مورد شرط‌
فصل‌ سوّم‌
* آثار حقوقي‌ شرط‌هاي‌ غيرمعتبر
بند يكم‌ ـ بررسي‌ چهار گزينه‌ در مورد آثار
بند دوم‌ ـ رويه كميته رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌
الف‌) تشكيل‌ كميته‌، تركيب‌ اعضا و جايگاه‌ آن‌
ب‌) صلاحيت‌ كميته‌
فصل‌ چهارم‌
* مـلاحظات‌ پايانـي‌
* ملحقات
1. متن‌ كنوانسيون‌ رفع‌ كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌
2. موادي ‌از كنوانسيون ‌وين ‌(1969) راجع ‌به‌ حقوق ‌معاهدات‌
منابع‌
الف‌) كتب‌ و مقالات‌ فارسي‌
ب‌) كتب‌ و مقالات‌ انگليسي
ج‌) اسناد حقوقي‌ بين‌المللي‌
د) گزارش‌هاي‌ ارگان‌ها و كنفرانس‌هاي‌ بين‌المللي‌


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام