جستجو فارسی / English

فمینیسم و دانش‌های فمینیستی

فمینیسم و دانش‌های فمینیستی
نویسنده: مجموعه مقالات، نگاشته نویسندگان متعدد
مترجم: عباس یزدانی، بهروز جندقی
صفحه: 384
تاریخ چاپ: 1397
قیمت: 245000

چکیده:


این کتاب حاوی یک مقدمه و ترجمه‌ي سیزده مقاله از دایرة‌المعارف فلسفی روتلیج (routledge) درباره‌ی فمینیسم، جنسیت و دانش‌های فمینیستی است که (به‌‌جز سه مقاله‌ي 9، 12 و 13)، هر یک در پایان مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته‌اند. در مقدمه‌ي مبسوط کتاب، با عنوان «درآمدی بر فمینیسم»، مسائل متنوعی چون فمینیسم، اخلاق فمینیستی، معرفت‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و علم، فمینیسم و علوم اجتماعی، فمینیسم و زبان، فلسفه سیاسی فمینیستی، فمینیسم و روان‌کاوی، توسط اندیش‌مندان داخلی تبیین شده است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
پيش‌گفتار
مقـدمـه: درآمدی بر فمینیسم
واژه‌شناسى فمينيسم
تاريخ فمينيسم
فمينيسم در عرصه بين‌الملل
برابرى و تفاوت
فمينيسم اسلامى
فمينيسم به مثابه ايدئولوژى
فمينيسم يا فمينيسم‌ها
اخلاق فمينيستى
الهيات فمينيستى
الهيات مسيحى
معرفت‌شناسی فمینیستی
يك. معناى تأثير و شرايط اجتماعى در معرفت
دو. تأثير كلى يا جزيى شرايط
سه. تأثير جنسيت در معرفت
اهميت ديدگاه در معرفت‌شناسى فمينيستى
فمينيسم و علم
رابطه علم و ارزش
دلايل مخالفان درونی‌گرایی
دليل اول: اصل عدم تعيّن
دليل دوم: عدم تناسب تقريرهاى سنتى از روش علمى با هدف موردنظر
دليل سوم: تأثير عوامل اجتماعى بر معرفت
فمينيسم و علوم اجتماعى
1. نقد عينيت
2. نقد روش‌شناسى
3. نقد تجربه
علوم اجتماعى فمينيستى
تحليل حقيقت
مدل كل‌گرا و ساختی‌گرا
1. مدل كل‌گرايى
2. مدل ساختی‌گرايى
فمينيسم و زبان
فلسفه سياسى فمينيستى
فمينيسم و روان‌كاوى
مراحل رشد شخصيت
ژوليا كريستوا
لوس ايريگارى
فصل اول:
فمینیسم/ سوزان جيمز/ مترجم: عباس يزدانى
1. فمينيسم معاصر و تلاش‌های تاريخى فمينيستى
2. رنسانس و نخستين پيش‌گامان
3. مطالبه حق
4. ستم جنسى و رهايى از آن
5. شيوع تسلط مردانه
6. موج دوّم و سومِ فمينيسم
ملاحظات/ محمد‌رضا زیبایی‌نژاد
پرسش‌های اساسى
وضعيت زنان را چگونه می‌بينيم و چه تحليلى از آن ارائه می‌دهيم؟
جامعه آرمانى براى زنان چيست؟
آرمان برابرى، ارزش‌مندى خود را از كجا آورده است؟
1. ارزش‌مندی
2. استقلال در شخصیت
3. احساس مسؤوليت نسبت به بهسازى جامعه و مشاركت در اصلاحات اجتماعى، به‌ويژه در قالب امر به معروف و نهى از منكر
4. تفکیک نقش‌ها
5. جایگاه ویژه زن در خانواده
6. آزادی عمل با حفظ ارزش‌های انسانی و اسلامی
7. تخاصم‌زدایی و تفاهم‌محوری
راه‌كارهاى فمينيستى براى دست‌يابى به برابرى چيست؟
از ديدگاه دينى راه‌كار دفاع از شخصيت و حقوق زنان چيست؟
دست‌آاوردها و پي‌آمدهاى جنبش فمينيسم براى زنان چيست؟
فصل دوم:
حقوق فمینیستی/ اى. اف. كينگدام/ مترجم: عباس يزدانى
1. طرح تساوى
2. طرح تغيير
3. مخرب‌ترين نقد
ملاحظات/ محمد‌‌رضا زیبایی‌نژاد
مفهوم و دليل برابرى
قانون و برابرى
مبناى برابرى و تفاوت
برابرى از نگاه دين
اصلاحات حقوقى فمينيستى
فصل سوم:
اخلاق فمینیستی/ رزمارى تونگ/ مترجم: عباس يزدانى
1. اخلاق زنانه
2. اخلاق مادرى
3. اخلاق هم‌جنس‌گرايى زنانه
4. اخلاق فمينيستى
ملاحظات/ محمود فتحعلى
فصل چهارم:
الهیات فمینیستی/ مارجورى ساشوكى/ مترجم: بهروز جندقى
1. تاريخچه مختصرى از الهيات فمينيستى معاصر
2. موضوعات فمينيستى
1ـ2. جنبه تجسّد و حلول، به جاى جنبه تعالى و تجرد خداوند
2ـ2. ربط (= وجود ربطى) به جاى جوهر (= وجود مستقل)
3ـ2. تغيير به جاى ثبات
4ـ2. آزادی‌بخشى به جاى رستگارى
5ـ2. محيط‌شناسى به جاى معادشناسى
ملاحظات/ هادى صادقى
فصل پنجم:
معرفت‌شناسی فمینیستی/ لوراين كُد/ مترجم: عباس يزدانى
1. معرفت‌شناسى‌های تبعيضى
2. فمينيسم و تجربه‌گرايى
3. ديدگاه‌ها، تفسيرها و تبارشناسی‌ها
4. استلزامات
ملاحظات/ عليرضا قائمی‌نيا
بررسى تقريرهاى گوناگون از تفوق منظر زنانه بر منظر مردانه:
سخن دسته دوم
سخن دسته سوم
تناقض درونى
فصل ششم:
جنسیت و علم/ ساندرا هاردينگ/ مترجم: بهروز جندقى
1. خاستگاه‌ها و گستره
2. علم نامعتبر يا علم استاندارد؟
3. مشكلات چه كسانى؟
4. كُدگذارى جنسيتى
5. فن‌آورى
6. عينيت و روش
ملاحظات/ عليرضا قائمی‌نيا
الف) بررسى تأثير جنسيت در علم
ب) بررسی ادله نقد درونی‌گرایی
1. اصل عدم تعيّن
2. تقريرهاى سنتى
3. نقش جامعه‌شناسى علم
فصل هفتم:
فمینیسم و علوم اجتماعی/ آليسون وايلى/ مترجم: عباس يزدانى
1. نقدهاى فمينيستى بر علوم اجتماعى
2. ابتكارات سازنده
3. تبعات فلسفى
ملاحظات/ عليرضا قائمی‌نيا
1. نقد فمينيستى بر ديدگاه‌های سنتى
2. نقش جنسيت
3. سياق‌مندى فاعل‌شناسايى و تحليل حقيقت
4. مدل كل‌گرا و ساختی‌گرا
فصل هشتم:
زبان و جنسیت/ سالى مك كانل ـ جينِت/ مترجم: عباس يزدانى
1. وضعيت جديد
2. جنسيت و زبان در رفتار اجتماعى
3. ارتباط دو تصوير متفاوت از گفتمان
4. تغيير زبان، تغيير جنسيت
ملاحظات/ محمدتقى سبحانى
فصل نهم:
فسلفه جنسیت/ آلن سوبل/ مترجم: بهروز جندقى
1. تحليل مفهومى
2. عمل جنسى
3. ساختارگرايى اجتماعى
4. جنبه متافيزيكى امور جنسى
5. آكوييناس و حقوق طبيعى
6. اخلاق جنسى از ديدگاه كانت
كانتى‌های معاصر
8. رضايت و اِعمال زور
9. سودگرايى
10. سادومازوخيسم و عشق
فصل دهم:
فلسفه سیاسی فمینیستی/ سوزان مندوس/ مترجم: عباس يزدانى
1. حوزه فلسفه فمينيستى سياسى
2. تاريخ فلسفه سياسى فمينيستى
3. فمينيسم ليبرال
4. فمينيسم ماركسيستى و سوسياليستى
5. فمينيسم افراطى
6. فمينيسم و پست‌مدرنیسم
7. فلسفه سياسى فمينيستى جديد
ملاحظات/ محمدتقى سبحانى
فصل یازدهم:
فمینیسم و روان‌کاوی/ مارگارت ويتفورد/ مترجم: عباس يزدانى
1. گرايش‌ها در فمينيسم روان‌كاوانه
2. موضوعات نظرى در فمينيسم روان‌كاوانه
ملاحظات/ محمدتقى كرمى
ملاحظاتى درباره روان‌كاوى فمينيستى
فصل دوازدهم:
نقد ادبی فمینیستی/ گاياترى چاكراورتى اسپيواك/ مترجم: عباس يزدانى
1. تاريخ
2. نظريه
فصل سیزدهم:
زیبایی‌شناسی فمینیستی/ كارولين كورس ماير/ مترجم: عباس يزدانى
1. نقدهاى تاريخى
2. خلاقيت و هنر
3. احساس و نگاه مردانه
4. سبك
واژه‌نامـه
فهرست اعلام
فهرست منابع

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام