جستجو فارسی / English

نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری، مجموعه‌ مقالات

نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری، مجموعه‌ مقالات
نویسنده: به كوشش ابراهيم شفيعي‌سروستاني
صفحه: 464
تاریخ چاپ: 1394
قیمت: 300000

چکیده:

نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری، مجموعه‌ مقالات و گفت‌و‌گو‌ها

 


این کتاب در سه فصل با عناوین: 1. نظام اسلامی و روسپی‌گری، 2. غرب و روسپی‌گری و 3. مأخذ‌شناسی روسپی‌گری تنظیم شده است.
فصل اول این مجموعه، شامل هفت مقاله و دو گفت‌و‌گو است.
فصل دوم کتاب، در‌بردارنده‌ي سه مقاله‌ي انگلیسی و یک مقاله‌ي فارسی است.
فصل سوم کتاب، با عنوان «مأخذ‌شناسی و معرفی پژوهش‌های مرتبط با موضوع روسپی‌گری» است. در این بخش تلاش شده است تا گزارشی از کتب و مقالات در موضوع روسپی‌گری در معرض دید پژوهش‌گران قرار گیرد.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
مقدمه ناشر
پيش‌گفتار
فصل اول
نظام اسلامى و روسپی‌گری
نظام اسلامى و ناهنجارى در روابط جنسى/ ابراهیم شفیعی‌سروستانی
چكيده
زمینه‌ها و عوامل گسترش ناهنجاری‌هاى اجتماعى در ايران
الف) عوامل فرهنگى ـ تربيتى
ب) عوامل اجتماعى ـ اقتصادى
ب) سياست‌ها و تدبيرهاى اجرايى
نتيجه‌گيرى
نگاهى ديگر به روسپی‌گری: علل، پی‌آمدها و روی‌کرد‌ها/ محمدرضا زيبايي‌نژاد
چكيده
مقدمه
ملاحظات ابتدايى
روسپی‌گرى و نظريه‌هاى جرم‌شناسى
نگاهى به علل روسپی‌گرى
پی‌آمدهاى روسپی‌گرى
پی‌آمدهاى روابط نامشروع از نگاه منابع اسلامى
مواجهه با روسپی‌گرى
1. مرحله‌ی پيش‌گيرى
1ـ1. بازسازى و حمايت از خانواده
2ـ1. توجه به مقوله‌ی آرمان‌پردازى و الگوسازى
3ـ1. تسهيل روابط سالم جنسى
4ـ1. اصلاح در روابط و فرهنگ اقتصادى
5ـ1. بازسازى تربيتى و اخلاقى
6ـ1. افزايش ضريب خطرپذيرى در فعاليت‌هاى مجرمانه
7ـ1. پربار کردن اوقات فراغت و مقابله با پديده ول‌گردى
8ـ1. تقويت ارزش‌هاى گروهى
9ـ1. شناسايى و سامان‌دهى افراد در معرض آسيب
2. مرحله‌ی مقابله
1ـ2. مقابله‌ی شديدتر با باندهاى فساد و قاچاق جنسى
2ـ2. جلب حمايت‌هاى مردمى در كشف باندها و مراكز فساد
3ـ2. هم‌آهنگى ميان سازمان‌هاى مسؤول
3. مرحله اصلاح و بازپرورى
1ـ3. ايجاد زمينه‌ی توبه
2ـ3. تفكيك مجرمان
3ـ3. بازگشت به خانه
4ـ3. تشكيل مراكز بازپرورى و خانواده‌هاى مجازى
5ـ3. توجه به مكانيزم‌هاى تقويت اراده و نشاط
6ـ3ـ ايجاد زمينه‌ی اشتغال و مهارت افزايى
7ـ3. ايجاد زمينه‌ی ازدواج
منابع
روسپی‌گری؛ واقعيت‌ها و بايدها/ فريبا علاسوند
چكيده
مقدمه
مفهوم روسپی‌گری
الف) تصوير اثبات‌گرايانه
ب) تصوير جامعه‌شناختی
ج) جمع‌بندى
نكته مهم
نتيجه‌گيرى
گونه‌هاى مختلف روسپی‌گری
الف) روسپی‌گری اختيارى
ب) روسپی‌گری اجبارى (تجارت زنان)
علل و عوامل روسپی‌گری
الف) علل و عوامل شخصى و شخصيتى
1. عوامل روان‌شناختى
2. عوامل زيست‌شناختى
3. عوامل اخلاقى
ب) عوامل خانوادگى
1. عدم توجه والدين به مسائل جنسى فرزندان
2ـ اختلاف‌هاى خانوادگى، تشنّجات و طلاق
3. روابط عاطفى و جنسى زن و مرد
4. ارتباط‌هاى خويشاوندى آزاد
ج) عوامل اجتماعى، اقتصادى و سياسى
1. انتقال فرهنگى
2. عرفى نساختن هنجارها در جامعه
3. فاصله بين بلوغ جنسى و بلوغ اجتماعى
4. بالا رفتن سن ازدواج
5. معضلات خاص نظير اعتياد، قاچاق مواد مخدر و قاچاق جنسى
6. تشكيل خانه‌هاى فساد
7. فقر
8. نظام سلطه
آثار و پی‌آمدهاى روسپی‌گری
الف) آثار فردى
ب) آثار اجتماعى
از واقعيت‌ها تا بايدها
غريزه‌ی جنسى و لزوم برنامه‌ريزى براى آن
آراى سه‌گانه راجع به ارضاى غريزه جنسى
راه‌كارها
الف) داير كردن مراكز بازپرورى
ب) ارائه شغل يا درآمد مكفى
ج) برخورد قاطع قانونى
د) مجازات دلال‌ها
هـ) همكارى و تعامل مراكز و نهادهاى فرهنگى، سياسى، قضايى و انتظامى
منابع
بررسى تحليلى عوامل تربيتى ـ فرهنگى روسپی‌گری با چشم‌اندازی به متون دینی/ محمد‌علی حاجی‌ده‌آبادی
چكيده
ماهيت روسپی‌گری
علل پديدآيى و راه‌كارهاى پيش‌گيرانه
الف) ريشه‌هاى وراثتى روسپی‌گری
ب) عدم دقت لازم در تغذيه مشروع كودك
ج) عدم ارضاى نيازهاى عاطفى دختران
د) عدم كنترل و نظارت بر رفتار دختران
هـ) عدم مراعات آداب و اخلاق جنسى در محيط خانه
و) تجربه‌هاى نامناسب و غلط جنسى دوران كودكى و نوجوانى
ز) افزايش سن ازدواج و تجرد دختران
ح) سخت‌گيرى در ازدواج دختران
ط) ناخوشايند دانستن حضور فعالانه و مسؤولانه زن در خانه و ترغيب فزاينده به حضور غيرمشروط زن در اجتماع
ى. روسپی‌گری، واكنشى تقابلى و دفاعى
ك) عدم ارضاى نيازهاى جنسى زن
ل) خشونت و بدرفتارى شوهران
م) نبود آموزش‌هاى جنسى به دختران و پسران
ن) كم‌رنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر
ق) تشديد نيازهاى اقتصادى و فروكاستن روحيه قناعت‌ورزى
نتيجه‌گيرى
منابع
جمهورى اسلامى ايران و انحراف‌هاى اجتماعى (بررسى موردى پديده انحراف‌هاى جنسى)/ نجف لک‌زایی
چكيده
مقدمه
حكومت دينى و پديده انحرافات جنسى
حكومت ايران و پديده روسپی‌گری
روسپی‌گری و طرح‌هاى سامان‌دهى
جمع‌بندى
منابع
زنا در فقه اسلامى/ عبد‌العلی محمدی
چكيده
مقدمه
چيستى زنا
ادّله اثبات زنا
الف) بيّنه
ب) اقرار
مجازات زنا
احكام و آثار زنا
الف) شرايط اجراى حد
1. عقل
2. علم
3. اختيار
ب) مهر و عده
ج) فرزندان زنا
د) اجرت زنا
هـ) ازدواج زناكار
و) نشر حرمت
ز) تكرار زنا
ح) توبه زناكار و آثار آن
قوّادى
منابع
ارتباط جنسى براى بقا: پی‌آمد فرار دختران از منزل/ جمعي از نويسندگان
چكيده:
مقدمه
روش‌شناسى
یافته‌ها
بحث
الف) تحليل یافته‌ها
ب) نقد روش‌شناسى تحقيق حاضر
ج) اصول راه‌كارهاى مداخله‌ای
د) عنوان‌هاى تحقيقاتى پيشنهادى
منابع
طرح‌هاى سامان‌دهی روسپيان/ گفت‌وگو با دكتر سيدهادى معتمدى
چكيده
روسپی‌گری؛ مفهوم، عوامل، راهكارها/ گفت‌وگو با دكتر محمدصادق مهدوى
چكيده
منابع
فصل دوم
غرب و روسپی‌گری
گردش‌گرى جنسى در اينترنت/ دونا. م هوگز
چكيده
توسعه صنعت سكس در اتحاديه اروپا/ جنیس جی. ریموند
چكيده
قانون ممنوعيت روسپی‌گری در سوئد/ معصومه راغبی
چكيده
روسپی‌گری، خشونت و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)/ ملیسا فارلی و [دیگران]
چكيده
روش مطالعه
نتايج
بحث
فصل سوم
مأخذشناسى روسپی‌گری
مأخذشناسى و معرفى پژوهش‌هاى مرتبط با موضوع روسپی‌گری/ رسول طلاییان
* كتاب‌ها
* پايان‌نامه‌ها
* مقالات
* طرح‌هاى پژوهشى
* مصاحبه‌ها
* گزارش‌ها
فهرست موضوعى
فهرست اعلام

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاآپارات