جستجو فارسی / English

جنگ عليه خانواده

جنگ عليه خانواده
نویسنده: ویلیام گاردنر
مترجم: معصومه محمدي
صفحه: 372
تاریخ چاپ: 1396
قیمت: 240000

چکیده:


این کتاب، اثری تأثیر‌گذار در نقد و بررسی بحران خانواده در غرب، به‌ویژه آمریکا و کاناداست که در سال 1993 منتشر شده است. مباحث کتاب در دو بخش کلی، با عناوین «رویارویی» و «موضوعات» تنظیم شده است.
نویسنده در بخش اول از سویی به جریان‌های غالب فکری، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌های غرب می‌پردازد که با مواضع نظری و عملی‌شان، هر یک به گونه‌ای، نهاد خانواده را مورد حمله قرار می‌دهند و از سوی دیگر، نقطه نظرات منتقدان این روند را متذکر می‌شود.
بخش دوم به مهم‌ترین مسائل رویاروی خانواد‌ه‌ي امروزی می‌پردازد. مسائلی هم‌چون، هم‌جنس‌بازی، سقط جنین، بدآموزی‌های فرزندان در مراکز آموزشی و ... از جمله معضلاتی‌اند که هر یک از آن‌ها، به تنهایی، نهاد خانواده را با چالش جدی مواجه می‌کند.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
مقدمه ناشر
مقدمه مترجم
بخش اول: رويارويي
1. دولت، روياروي خانواده
سياست‏‌هاي عمومي روياروي ارزش‏‌ها
نظام اشتراكي: روش «از بالا به پايين»
مساوات‏‌طلبي و نظام ارفاقي: يكسان‏‌سازي همگان
2. پندارهاي نادرست رايج
تصور نادرست از فردگرايي
عامليت اخلاقي
پندار نادرست اشتراكي‏‌گري
تصور نادرست از آزادي
«پارادوكس آزادي»، مسؤوليت و مجاز بودن
آزادگي در برابر آزادي
آزادي و قرارداد
سكس، ترياك توده‏‌ها
تصور نادرست از خردگرايي
اومانيسم سكولار
خردگرايي و نظم انساني
روشن‌گري فرانسوي در برابر روشن‌گري انگليسي ـ اسكاتلندي
خردگرايي و خانواده
پندار واهي نسبي‏‌گرايي
بيرون راندن انسان از مركز
تبديل انسان به حيوان
جابه‌جا شدن شخصيت
پس از تحمل اين ضربه‌ها، چه چيز براي ما باقي مانده است؟
سلسله مراتب
توهم قرباني بودن
تصور نادرست از تساهل
تصور نادرست از حقوق
تصور نادرست از برابري
پندار واهي جبرگرايي
3. نظام خانوادگي سنّتي
ديدگاه‌هاي معارض در مورد خانواده
ارزش‏‌هاي خانواده
سياسي، حقوقي و اقتصادي
خانه و خانواده، در جايگاه حامي
خانه، صميمانه‏‌ترين فضاي زندگي
نظام پاداشي
تجارت خانوادگي، موتور ايجاد ثروت
همكاري زناشويي: تقسيم كار خانگي
خانواده و جامعه
عشق و عاطفه، زادآوري و كنترل امور جنسي
عشق زناشويي در برابر روابط جنسي نامشروع
خانواده، نهادي اخلاقي
خانواده، نيروي اجتماعي بشردوستانه و اقتصادي
خانواده، نيرويي جهت هم‌بستگي اجتماعي
خانواده؛ قلم‌رو، دارايي و هدف
جانب‌داري و غلبه بر ميرايي
4. رسم ديرپاي رويارويي با خانواده
پيروان آرمان‌‏پرست اشتراكي‏‌گري: تهاجم فكري
ويران‌گران ماركسيست خانواده
زنان روياروي خانواده
پديده درمان‌گري روياروي خانواده
روان‌پزشكان روياروي خانواده
دفاع از سنّت خانواده
سلاح‌‏هاي بين‏‌المللي
5. درس سوئدي
برخي پي‌آمدها براي خانواده غربي
6. خانواده در يك نگاه
در عرصه‌ی بين‏‌المللي
بخش دوم: موضوعات
7. بدآموزي اجباري و لزوم مراقبت از فكر دانش‌‏آموزان
اين وضعيت چگونه بروز يافته است؟
هواداران نظام اشتراكي باز دست به كار شده‌‏اند
ارتباط روان‌‏شناختي
8. مراقبت از روح دانش‏‌آموزان ارزش‌‏هاي اخلاقي و آموزش جنسي
آموزش جهاني/ زيست محيط‏‌گرايي/ تكثر فرهنگي
والدين به اعتراض برخاسته‌اند
ديگر نيازي به هرزه‏‌نگاري نيست، آموزش جنسي در خدمت است!
چرا وضعيت به اين صورت درآمده است؟
توطئه‏‌گران متعمد در برابر توطئه‏‌گران جمعي
چه نتيجه‏‌اي حاصل شده است؟
اعتراض سرعت مي‏‌گيرد
9. مراقبت از جسم دانش‏‌آموزان
چاقي و استفاده از داروها و مواد مخدّر
مدارس دولتي ـ مزارع چاق كردن كودكان
10. راه‌ حل: مدارس را بازپس بگيريم
چه بايد كرد؟
11. اشتباه فمينيسم: زنان روياروي خانواده
خانواده‏‌گرايي در برابر فمينيسم تندرو
خانواده‏‌گرايي سنّتي
فمينيسم افراطي
گام اول: آن‌ها فرهنگ را با قانون اشتباه مي‏‌گيرند
گام دوم: آنان جهان خارج را به سبب آن‌چه آزارشان مي‏‌دهد، نكوهش مي‏‌كنند
گام سوم: موقعي كه گرفتار مي‏‌شوند، بحث را عوض مي‏‌كنند
گام چهارم: آن‌ها مي‏‌كوشند هر دو نوع حقوق را مطالبه كنند
چرا بحث هم‌ساني شكست مي‏‌خورد
پذيرش واضحات
براي آن‌كه نظريه پاسخ دهد، جامعه را منحرف مي‏‌كنند
احساس مردم درباره‌ی اين مهندسي اجتماعي چيست؟

12. زنان در جنگ؛ جبهه نظامي، جبهه مهدكودك، جبهه خانه
جبهه نظامي
جبهه مهدكودك
مهدكودك به‌واقع با كودكان ما چه مي‏‌كند؟
از بين بردن پيوندها
آسيب‏‌هاي جسمي
جبهه خانه
13. هم‌جنس‏‏‌بازي روياروي خانواده
چگونه شعار «حقوق» برابر، سبب تضعيف ارزش‌‏هاي اجتماعي مي‏‌شود؟
كسب حقوق يكسان
علت هم‌جنس‏‌بازي چيست؟
آيا هم‌جنس‏‌گرايي فطري است؟
آيا هم‌جنس‌‏گرايي اكتسابي است؟
آيا هم‌جنس‌‏گرايي انتخابي است؟
خداي دروني طبيعت در برابر خداي بيروني اخلاق
حسن تعبير
«طرح بزرگ» كينزي
هر نوع لذت جنسي مباح است
خطرهاي هم‌جنس‌‏بازان براي خود و جامعه
آزار جنسي و خشونت
بي‏‌قيدوبندي جنسي
14. طاعون هم‌جنس‌‏بازان و مسائل سياسي ايدز
پنهان‏‌سازي بزرگ درباره‌ی ايدز
برخي واقعيت‏‌ها درباره‌ی روند شتابان به سوي ايدز
سياست و سلامت عمومي
برخي واقعيت‏‌ها درباره‌ی روند كُند به سوي ايدز
يك ويروس سرسخت
لابي «هم‌جنس‌‏بازان»
پندار واهي ليبرالي
15. سقط جنين يا نسل‌كشي نامرئي روياروي خانواده
نظر مردم چيست؟
اديان بزرگ
مقررات مهم مدني و پزشكي
نظرسنجي‏‌ها از ابتداي تاريخ
واقعيت چگونه سانسور مي‌‏شود؟
رتبه‌‏بندي‏‌ها
چگونه به اين‌جا رسيديم
تغيير افكار: روسو و نيچه
ايدئولوژي آزادي فردي، عزت‌نفس، آموزش ارزش‏‌هاي به اصطلاح اخلاقي و آموزش جنسي
انديشه‌ی پيش‌گيري از بارداري
فمينيست‏‌هاي راديكال: «بيولوژي سرنوشت‌ساز نيست»
زبان سقط جنين
1 . «آزادي يعني انتخاب»
2. «كودك ناخواسته، نه!»
3. «زن حق كنترل بدن خود را دارد»
قانون چه مي‏‌گويد؟
فرد يعني چه؟
قانون «زنده متولد شدن»
منشور حقوق و سقط جنين
واقعيت وحشت‌ناك
مخاطر‌ه‌هايي كه مادر را تهديد مي‌‏كند
مسئله سقط جنين پنهاني
واقعيت سقط جنين
پنهان كردن شواهد
محصولات و فرآورده‌‏هاي جنيني
ايجاد انحراف از آرمان ليبرال
كشتن كودكان، جهان را نجات خواهد داد
مارگارت سنگر، فمينيسم، پلانيد پرنت‏هود، و ترس از جمعيت
رعب و وحشت از رشد جمعيت
16. قتل دل‌سوزانه روياروي خانواده
منظور از قتل دل‌سوزانه چيست؟
مردم چه مي‏‌خواهند؟
قتل دل‌سوزانه چيست و قانون چه مي‏‌گويد؟
اگر بيمار خود بخواهد بميرد؟
پيشينه‌ی ايالات متحده
دكترين تصميم‌‏گيري به نيابت
ابهام در زبان و مفهوم
نمونه‌ی هلندي
17 .تقديس خطا‏هاي ما: كليسا روياروي خانواده
ما مخلوقاتي معنوي هستيم
جايگاه حقيقت
اكنون كجا قرار داريم؟
جايگاه حقيقت در دين
انجيل اجتماعي
وردهاي رواني عصر جديد
تاريخچه‌ی تفكر عصر جديدي
از اصول اخلاقي به جادوگري
از صومعه تا جامعه‌ی جادوگران
18. تبديل باطل به حق: قوانين روياروي خانواده
از قواعد رفتاري تا قرارداد
مراحل سلب آزادي
قوانين، جاي اخلاق را مي‏‌گيرند
از رأس آغاز مي‏‌شود
سطح فردي
سطح اجتماعي
ديگر قوانين ضدخانواده
سطح ملي
پادشاهان بدون تاج
سطح بين‌المللي
ايجاد تغييرات در خانواده از راه دور
19. فراخواني براي اقدام: گزينه‌‏هاي پيش روي ما
فهرست اصطلاحات
فهرست اعلام


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام