جستجو فارسی / English

هویت و نقش‌های جنسیتی؛ مجموعه مقالات

هویت و نقش‌های جنسیتی؛ مجموعه مقالات
نویسنده: مجموعه مقالات، نگاشته نویسندگان متعدد
مترجم: تهیه و تنظیم محمدرضا زیبایی نژاد
صفحه: 320
تاریخ چاپ: 1400
قیمت: 350000

چکیده:


این کتاب با هدف تبیین ضرورت تفکیک نقش‌های جنسیتی و تبیین رابطه میان نقش جنسیتی و ویژگی‌های تکوینی از یک سو و ضرورت هم‌آهنگی میان هویت جنسی و ویژگی‌های تکوینی زن و مرد از سوی دیگر تدوین و توسط مرکز امور زنان و خانواده نشر شده است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
پیش‌گفتار
مقدمه
تفاوت‌ها، هويت و نقش‌هاي جنسيتي/ محمد‌رضا زيبايي‌‌نژاد
مقدمه‌
ضرورت بحث
مفاهيم مورد بحث
1. تفاوت‌‌هاي تکويني؛ نگاهي به ديدگاه‌ها
1ـ1. تفاوت‌ها در ادبيات يهودي‌ ـ ‌مسيحي
2ـ1. تفاوت‌ها در نگاه انديش‌مندان غربي
3ـ1. تفاوت‌ها در نگاه دانش‌وران مسلمان
4ـ1. تفاوت‌ها در نگاه نوانديشان جهان اسلام
2. تفاوت‌هاي تکويني در علوم تجربي
1ـ2. تفاوت‌هاي جسمي
2ـ2. تفاوت‌هاي رواني
3ـ2. تأثير تفاوت‌ها بر عمل‌کرد انسان
3. تفاوت‌هاي تکويني با نگاهي به متون اسلامي
1ـ3. تفاوت‌هاي جسمي
2ـ3. تفاوت‌هاي رواني
1ـ2ـ3. عقل
2ـ2ـ3. حيا
3ـ2ـ3. صبر
4ـ2ـ3. آرامش‌بخشي
5ـ2ـ3. غيرت
6ـ2ـ3. عاطفه
3ـ3. حکمت تفاوت‌ها
4. تفاوت‌هاي تکويني، هويت و نقش‌هاي جنسي
1ـ4. تفاوت‌هاي تکويني و هويت جنسي
1ـ1ـ4. روي‌کرد فمينيستی به آثار تفاوت‌ها
2ـ1ـ4. روي‌کرد اسلامي به آثار تفاوت‌ها
3ـ1ـ4. پیامدهاي عيني دگرگوني در هويت جنسي
2ـ4. تفاوت‌هاي تکويني و نقش‌هاي جنسيتي
خاتمه
منابع
نقش‌هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام با نگاهی به علوم اجتماعي/ حسين بستان (نجفي)
مقدمه
1. تعريف نقش‌هاي جنسيتي
2. چشم‌انداز اجتماعي نقش‌هاي جنسيتي
3. تبيين شکل‌گيري نقش‌هاي‌ جنسيتي
1ـ3. نظريه‌هاي سطح خرد
1ـ1ـ3. نظريه‌هاي زيست‌شناختي
2ـ1ـ3. نظريه زيستي ـ اجتماعي
3ـ1ـ3. نظريه‌هاي روان‌شناختي
4ـ1ـ3. نظريه يادگيري اجتماعي
2ـ3. نظريه‌هاي سطح کلان
1ـ2ـ3. نظريه ضرورت کارکردي نقش‌هاي جنسيتي
2ـ2ـ3. نظريه طبقات جنسي
3ـ2ـ3. نظريه ثروت ـ قدرت
4ـ2ـ3. نظريه نيازهاي سرمايه‌داري
5ـ2ـ3. نظريه پدرسالاري
6ـ2ـ3. نظريه‌هاي تلفيقي
3ـ3. ديدگاه اسلام
4. دگرگونی نقش‌هاي جنسيتي در دوران معاصر
1ـ4. تبيين علّي
2ـ4. پیامدهاى تغيير نقش‌هاي جنسيتى
1ـ2ـ4. پیامدهاى مثبت
2ـ2ـ4. پیامدهاي منفي
5. مباني فلسفي ـ کلامي نقش‌هاي جنسيتى
1ـ5. اعتقاد به خدا و جهان آخرت
2ـ5. نظام ارزشى
3ـ5. تفاوت‌هاى طبيعى زن و مرد
6. راه‌برد‌ها و سياست‌ها
1ـ6. دين
2ـ6. خانواده
3ـ6. آموزش و پرورش
4ـ6. اقتصاد
نتیجه‌گیری
منابع فارسی
منابع لاتين
نقش‌هاي جنسيتي/ فريبا علاسوند
بيان مسئله، ضرورت پرداختن به موضوع و اهداف تحقيق
پيشينه موضوع
1. مفهوم‌شناسي نقش
1ـ1. نقش
2ـ1. نقش‌هاي جنسيتي
2. مفاهيم مرتبط با نقش
1ـ2. پايگاه
2ـ2. منزلت
3. خاستگاه‌‌شناسي نقش‌هاي جنسيتي
1ـ3. طبيعت
2ـ3. فرهنگ و اجتماع
1ـ2ـ3. نظريه فمينيستي
2ـ2ـ3. نظريه جامعه‌شناختي كاركردي
3ـ3. صنعتي شدن
1ـ3ـ3. دوره اول
2ـ3ـ3. دوره دوم
4. روي‌كرد ديني به نقش‌هاي جنسيتي
1ـ4. خاستگاه‌‌شناسي تمايز نقش‌ها در روي‌کرد ديني
1ـ1ـ4. عوامل طبيعي
2ـ1ـ4. عناصر کارکردي و مصالح خانوادگي و اجتماعي
2ـ4. تفكيك نقش‌ها و كاركردهاي خانواده
3ـ4. مصاديق نقش‌هاي جنسي و جنسيتي
1ـ3ـ4. بيولوژي و تمايز نقش‌ها
2ـ3ـ4. نان‌آوري
3ـ3ـ4. خانه‌داري
4ـ3ـ4. مراقبت
5ـ3ـ4. تصميم‌گيري و مشاركت اقتصادي
5. آثار مهم اختلاط نقش‌ها
1ـ5. بحران هويت جنسي
2ـ5. بحران ايفاي نقش والدگري
3ـ5. تضاد و رقابت نقش‌ها و فشار بر همسران
6. بايسته‌هاي پژوهش در حوزه‌ی نقش‌هاي جنسيتي
نتيجه‌گيري
منابع فارسی
منابع لاتين
جنسيت، نقش‌هاي چندگانه، معناي نقش، و بهداشت رواني/ رابين دبليو. سيمون
مقدمه
پيشينه
معناي نقش
داده‌ها و روش تحقيق
يافته‌ها
معناي نقش‌هاي شغلي و خانوادگي براي زنان و مردان
تعارض نقش
ارزيابي خود در زمينه‌ی ايفاي نقش
تلفيق نقش‌هاي چندگانه و بازتاب آن بر هويت زنان و مردان
نقش‌هاي تلفيقي همسر و بازتاب آن بر هويت مردان
خلاصه و نتيجه‌گيري
ضميمه
منابع
خاتمه
فهرست اعلام


 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاآپارات