جستجو فارسی / English

جايگاه خانواده و جنسيت در نظام تربيت رسمي

جايگاه خانواده و جنسيت در نظام تربيت رسمي
نویسنده: محمدرضا زیبایی‌نژاد
صفحه: 296
تاریخ چاپ: 1391
قیمت: 190000

چکیده:


اين اثر داراي پنج فصل است؛ در فصل نخست به تبيين دو نگاه خانواده‌محور و جنسيت‌‌محور در نظام تربيت رسمي به عنوان مقدمه پرداخته شده و در آن، نظريه مختار، پرسش‌ها و فرضيه‌هاي تحقيق، پيشينه‌ی پژوهش، بررسي‌هاي مفهومي، تبعيض جنسيتي و عدالت جنسيتي تبيين شده است. در فصل دوم و سوم ادبيات نظري، تحولات عيني و نظام تربيتي خانواده‌محور و جنسيت‌گرا، مباني و پيش‌‌فرض‌هاي آن بررسي و بحث مي‌شود.
نويسنده در فصل چهارم با ارائه مقدمه‌اي به اهداف و ضرورت‌هاي نظام تربيت خانواده‌مدار و جنسيت‌گرا پرداخته است و در فصل پنجم طرح دامنه نظام تربيتي متمايز را شامل بر محتواي برنامه درسي، فوق‌برنامه و اوقات فراغت، ورزش، روش تربيت، ارزش‌يابي آموزشي و پرورشي و ضوابط و مقررات حاکم بر مدرسه، فضا و تجهيزات آموزشي، تربيت معلم و منابع انساني، الگوي ارتباطي خانه و مدرسه معرفي و نتيجه‌ای کلي ارائه می‌کند.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
سخن نخست
پيش‌گفتار
فصل اوّل: كلّيّات
1. مقدّمه
2. نظريّه مختار
3. پرسش‌ها و فرضيّه‌هاي تحقيق
4. پيشينه پژوهش
5. بررسي‌هاي مفهومي
5-1. آموزش و پرورش
5-2. فلسفه تعليم و تربيت
5-3. برنامه درسي
5-4. آندروژني(دوجنسيّتي)
5-5. جنس و جنسيّت
5-6. هويّت جنسي
5-7. پايگاه
5-8. نقش جنسي
6. تبعيض جنسيّتي، عدالت جنسيّتي
فصل دوم: ادبيّات نظري و تحوّلات عيني
1. مقدّمه
2. ادبيّات نظري
3. تحوّل در نظام تربيت رسمي
3-1. تحوّلات آموزشي دختران در غرب
3-2. تحوّلات آموزشي دختران در ايران
فصل سوم: نظام تربيتي خانواده‌مدار و جنسيّت‌گرا، مباني و پيش‌فرض‌ها
1. برابري انساني و ارزشي زن و مرد
2. تفاوت‌هاي تكويني
2-1. منشأ تفاوت‌ها
2-2. فلسفه تفاوت‌ها
2-3. پيامد پذيرش تفاوت‌ها
3. تمايز جنسيّتي در موقعيّت‌ها و نقش‌ها
3-1. سرپرستي خانواده
3-2. مادري
3-3. سرپرستي اجتماعي
3-4. جهاد نظامي
4. تمايز جنسيّتي در حقوق
5. خانواده، بنياني طبيعي
6. توجّه به عناصر ثابت در تحوّلات اجتماعي
7. جايگاه خانواده در فرايند تربيت
8. جايگاه دولت در فرآيند تربيت
9. جامعيّت و نظام‌مندي دين
10. درهم‌تنيدگي ساحت‌هاي تربيت
11. ضرورت تدوين احكام فقه حكومتي
فصل چهارم: نظام تربيت خانواده‌مدار و جنسيّت‌گرا، ضرورت‌ها و اهداف
1. مقدّمه
2. ضرورت و اهمّيّت طرّاحي نظام تربيت خانواده‌مدار و جنسيّت‌گرا
3. نظام تربيت رسمي، اهداف جنسيّتي و خانواده‌محورانه
فصل پنجم: دامنه نظام تربيتي متمايز
1. مقدّمه
2. محتواي برنامه درسي
3. فوق‌برنامه و اوقات فراغت
4. ورزش
5. روش تربيت
6. ارزش‌يابي آموزشي و پرورشي
7. ضوابط و مقرّرات حاكم بر مدرسه
8. فضا و تجهيزات آموزشي
9. تربيت معلّم و منابع انساني
10. الگوي ارتباطي خانه و مدرسه
11. نتيجه كلّي
12. ملاحظات پاياني

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام