جستجو فارسی / English

زن در اسلام جلد 2

زن در اسلام جلد 2
نویسنده: فریبا علاسوند
صفحه: 303
تاریخ چاپ: 1390

چکیده:

این کتاب شامل سه فصل با موضوعات زن و تکالیف فردی، زن وخانواده و زن واجتماع می شود.
ر اساس نوشته های کتاب زن در اسلام، نویسنده این کتاب با هدف ارائه متن آموزشی برای طلاب سطح دو و دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به ویژه دانشجویان مطالعات زنان، کوشیده است تا مخاطبان را با یک دوره عمومی و نسبتاً کامل از معارف اسلامی در تبیین جایگاه زن و مناسبات حقوقی و اخلاقی زنان آشنا سازد.
نویسنده در این کتاب، اسلام را مجموعه ای از آموزه های توصیفی (عقائد)، ارزشی(اخلاقی) و توصیه ای (حقوق و تکالیف) که برای هدایت انسان آمده است معرفی می کند و آموزه های اسلامی را به سه خرده نظام اعتقادی، اخلاقی و حقوقی تقسیم می کند و با اشاره به احکام ثابت و متغیر نظام حقوق اسلامی، این تغییر را براساس تحولات اجتماعی در زندگی بشر، لازمه جاودانگی و جامعیت اسلام بیان می کند.
چکیده گفتار نخست فصل سوم این کتاب که با عنوان نقش زنان در تحولات اجتماعی انتشار یافته است، چنین است: تحولات اجتماعی گاه در قالب دگرگونی بنیادین و به صورت انقلاب رخ می دهد و گاهی جنبة انقلابی و مبارزاتی ندارد. در صورت دوم، تحول می تواند در حد یک اصلاح (رفرم) صورت پذیرد، به گونه ای که تنها بعضی جنبه های زندگی تغییر کند و گاهی نیز اگرچه تحولی آرام و غیر انقلابی است، به صورت یک جریان پیوسته بر ابعادی گسترده از زندگی تأثیر می گذارد. زنان در همة انواع تحولات نقش مؤثر داشته اند.

 

 

موجودی این کتاب به اتمام رسیده است


فهرست عناوین:
مقدمه
پیش‌گفتار
بخش نخست: زن و تکالیف فردی
گفتار نخست: بلوغ
سن بلوغ دختران در روی‌كرد فقهی
گفتار دوم: عبادت
بخش دوم: زن و خانواده
گفتار نخست: خانواده در اسلام
1. تعریف و اهمیت
2. طبیعی یا تاریخی بودن خانواده
3. ساختار خانواده
1ـ3. نظام ریاستی بر مبنای قانون الهی
1ـ1ـ3. قیمومیت
2ـ1ـ3. ولایت
2ـ3. دموکراسی در خانواده
3ـ3. نظام ریاستی بر مبنای قرار‌داد
4. کارکرد‌های خانواده
1ـ4. کارکرد‌های جسمی و روانی
2ـ4. کارکرد‌های جنسی
3ـ4. کارکرد‌های اقتصادی
4ـ4. کارکرد‌های تربیتی و جامعه‌پذیری
5. عوامل استحکام خانواده
گفتار دوم: ازدواج
2. شیوه‌های همسر‌گزینی
1. سن ازدواج
3. خواستگاری
4. نامزدی و عقد
5. ولایت بر ازدواج
6. مهریه
1ـ6. ماهیت مهریه
2ـ6. اقسام مهریه
گفتار سوم: همسری
1. نگرش‌ها
1ـ1. نگرش‌های روان‌شناختی
2ـ1. نگرش جامعه‌شناختی
3ـ1. نگرش‌ فمینیستی
4ـ1. جایگاه همسری در فرهنگ اسلامی
5ـ1. اسلام و تفکیک نقش‌ها در زندگی
خانوادگی
2. شاخص‌های مثبت همسری در متون دینی
3. الگوی دینی همسری
گفتار چهارم: مادری
2. مادری طبیعی یا اجتماعی؟
1. جایگاه مادری در قرآن و روایات
3. ویژگی‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی مادر
4. آثار مادری بر زنان
5. توصیه‌ها و راه‌کار‌های دینی برای تقویت مادری زنان
6. مادری و دیگر نقش‌های زنان
7. مادری در متون فمینیستی
گفتار پنجم: قوامیت
1. مفهوم قوامیت
2. ادله قوامیت
3. ملاک قوامیت
4. دامنه قوامیت
گفتار ششم: تمکین و نشوز
1. مفهوم و مصادیق تمکین و نشوز
1ـ1. تمکین
2ـ1. احکام تمکین
3ـ1. نشوز
4ـ1. احکام نشوز
گفتار هفتم: نفقه
1. ادله نفقه
2. شرایط وجوب نفقه و سقوط آن
3. مقدار و مصادیق نفقه
5. نفقه در حال عقد (پیش از عروسی)
6. امتیازهای نفقه زوجه
7. فلسفه نفقه
گفتار هشتم: خشونت
1. تعریف خشونت
2. خشونت خانوادگی
3. عوامل خشونت خانوادگی (نظریه‌ها)
1ـ3. نظریه‌های خرد درباره پدیده خشونت‌گری
انسان
2ـ3. نظریه‌های کلان درباره پدیده خشونت‌گری انسان
4. دیدگاه اسلامی درباره خشونت
5. خشونت و ارزش‌های دینی
گفتار نهم: طلاق
1. طلاق
2. فرهنگ قرآنی درباره حق طلاق
3. زنان و حق طلاق
4. اقسام طلاق
5. احکام طلاق و سهم آن‌ها در کاهش آمار طلاق
6. عوامل افزایش طلاق
1ـ6. تغییرات نگرشی
2ـ6. تغییرات ساختاری
3ـ6. تغییر موقعیت زنان
4ـ6. مشکلات اقتصادی
5ـ6. تهی‌‌ شدن روابط انسانی از معنویت
6ـ6. تحرک اجتماعی و اختلاط‌های قومی و طبقه‌ای
7ـ6. فقدان آگاهی و ضعف مهارتی
7. پیامدهای طلاق
1ـ7. پی‌آمدهای طلاق برای زوجین
2ـ7. پیامدهای طلاق برای کودکان
3ـ7. پیامدهای کلان بر جامعه
8 . راه‌کارهای کاهش طلاق
گفتار دهم: تعدد زوجات
1. تعدد زوجات در قرآن
2. تعدد زوجات در سخنان فقها
3. فلسفه تعدد زوجات
1ـ3. فزونی دختران و زنان آماده ازدواج
2ـ3. فرزند‌خواهی
3ـ3. نیاز طبیعی به بیش از یک همسر
4. شبهات
5. آداب اخلاقی در تعدد زوجات
6. تعدد زوجات پیامبر
گفتار یازدهم: ارث
ارث زن از دارایی‌های غیر‌منقول (زمین) شوهر
بخش سوم: زن و اجتماع
گفتار نخست: نقش زنان در تحولات اجتماعی
گفتار دوم: مشارکت سیاسی
1. مشارکت سیاسی زنان
2. مشارکت سیاسی زنان و دیدگاه اسلامی
1ـ2. فرهنگ سیاسی
2ـ2. عمل سیاسی
3. انتخاب حاکمان سیاسی، قانون‌گذاران و...
4. مناصب سیاسی
1ـ4. حکومت و ولایت
1ـ1ـ4. دلایل قرآنی
2ـ1ـ4. دلایل روایی
3ـ1ـ4. دیگر دلایل
2ـ4. قضاوت
1ـ2ـ4. اقوال
2ـ2ـ4. دلایل
گفتار سوم: مشارکت اجتماعی زنان
1. آسیب‌شناسی مشارکت اجتماعی زنان
1ـ1. الگوی توسعه‌گرا
2ـ1. الگوی دینی بر مبنای اولویت در نقش‌ها
2. ضوابط حضور زن در فعالیت‌های اجتماعی
1ـ2. موارد اختصاصی
2ـ2. احکام مشترک
گفتار چهارم: اشتغال زنان
1. تاریخچه اشتغال زنان
2. عوامل گرایش زنان به اشتغال
1ـ2. عوامل عمومی
2ـ2. عوامل صنفی زنانه
3. آثار و پی‌آمدهای اشتغال زنان
1ـ3. پی‌آمدهای اشتغال بر زنان
2ـ3. پی‌آمدهای اشتغال بر خانواده
3ـ3. پی‌آمدهای اشتغال زنان بر اجتماع
4. اشتغال زنان و دیدگاه دینی


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام