جستجو فارسی / English

مادری؛ حقوق و مسئولیت ها

مادری؛ حقوق و مسئولیت ها
نویسنده: نرگس خدامی
صفحه: 142
تاریخ چاپ: 1395
قیمت: 90000

چکیده:

کتاب «مادری؛ حقوق و مسئولیت ها» در زمره آثار جدید منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد. این اثر تلاش دارد به مقایسه جایگاه مادری در اسلام با اندیشه های غربی، آموزه های ادیان آسمانی، دانش های فمنیستی و معاهدات بین المللی بپردازد. خواننده با مطالعه این کتاب پاسخ این پرسش را خواهد یافت که آموزه های اسلامی چه تصویری از جایگاه، نقش ها و مسئولیت های مادری ارائه می کند؟ همچنین می توان اهمیت مادری در نگاه دین و حقوق و تکالیف مرتبط با نقش های مادری را مرور کرد و با مسئولیت ها و آداب مادری از منظراسلام آشنا شد. در پایان نیزبدیل های مادری از جمله تلقیح مصنوعی و جای گزینی در شیردهی و مراقبت مورد بررسی و نقادی قرار گرفته است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
1. پیشگفتار 7
2. مقدمه 9
3. پرسش های تحقیق 12
فصل اوّل. اهمیّت و جایگاه مادری 15
4. ارزش مادری در اندیشهی فلاسفهی غرب 15
5. ارزش مادری در اديان آسمانی 19
6. مادری در اندیشه‌ی فمینیسم 21
7. مادری در معاهدات بینالمللی 30
8. کنوانسیون حقوق کودک 33
9. جایگاه مادری در اسلام 34
10. آثار مادری 42
11. زمینه های تکوینی مادری 47
12. اولویّت مادری 54
فصل دوّم. مسئولیّتهای مادری 61
13. پاکدامنی 61
14. حضانت 65
15. محبّت و مراقبت 69
16. تربیت 74
17. انفاق 85
فصل سوّم. بدیلهای مادری 92
18. تلقیح مصنوعی 92
19. جایگزینی در شیردهی 96
20. جایگزینی در مراقبت 98
فصل چهارم. وظايف دیگران در برابر مادر 104
21. وظیفه ی فرزند 104
22. وظیفه‌ي همسر و خویشاوندان 112
23. وظایف جامعهی مؤمنان 114
24. وظایف حکومت در برابر مادری 116
فهرست منابع 130


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام