جستجو فارسی / English

فاطمه قاسمپور

گروه مطالعات اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار


 

 

 

 


مدارک تحصیلی
دکتری: فلسفه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبايي، سال98، عنوان پایان نامه: کیفیت حیات پس از مرگ از دیدگاه جان هیک و ابن سینا، استاد راهنما: دکتر هدایت علوی تبار استاد مشاور: دکتر قاسم پورحسن، دکتر سید صدرالدین طاهری.
کارشناسی ارشد: فلسفه غرب-گرایش منطق، دانشگاه اصفهان، 1386، عنوان پایان نامه: معناشناسی جهان ممکن و منطق معرفت، استاد راهنما: دکتر مرتضی حاج حسینی.
کارشناسی: مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر، سال 83.


طرح های پژوهشی
آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایت از خانواده، بنیاد خانواده.
تدوین بسته حمایتی از مادران باردار در مناطق محروم، بنیاد علوی.
علل، زمینه‌ها و استراتژی‌های همگرایی سیاستی در حوزه زنان با روش داده بنیاد، اندیشکده ماهر.
تحلیل روابط بین رشته‌ای حوزه جنسیت، زنان، و خانواده  با استفاده از ترسیم نقشه هم رخداد واژگان: یک مطالعه علم‌سنجی (همکار پژوهش)
زن در اندیشه متفکران دینی پس از انقلاب، پژوهشکده زن و خانواده.
مضامین فمینیستی در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای کیفی ادبیات تولید شده در موضوع زنان در توییتر، پژوهشکده زن و خانواده.
جنسیت در اسناد بین‌المللی، پژوهشکده زن و خانواده.


مقالات در نشریات علمی-پژوهشی
هدایت علوی تبار، فاطمه قاسمپور، این‌همانی شخصی میان فرد اخروی و فرد دنیوی از دیدگاه جان هیک، حکمت و فلسفه، دوره 13، شماره 2، تابستان 1396.
سازگاری زوجیت در تفسیر المیزان با نظریة ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396.
فاطمه قاسمپور، زهره نصرت خوارزمی، فرایندپژوهی تکوین رشتۀ مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت (مطالعه موردی: دانشگاه‌های آمریکا)، زن در توسعه و سیاست، دوره 16، شماره4، زمستان 1397.
فاطمه قاسمپور، شیما علی‌آبادی، بررسی مفهوم نقش جنسیتی در نسبت دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی – کلامی، مطالعات راهبردی زنان، دوره 21، شماره 82، زمستان 1397.
فاطمه قاسمپور، زهره نصرت خوارزمی، مطالعه تطبیقی رویکرد فمینیسم اسلامی و امام خمینی (ره) در تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در حکومت اسلامی، نظریه اجتماعی متفکران مسلمان، دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398.
بررسی بازآفرینی انسان پس از مرگ از دیدگاه جان هیک بر اساس تفسیر المیزان، اندیشه نوین دینی، دوره 15، شماره 59، زمستان 1398.
رضا کریمی، فائزه السادات طباطبایی امیری، فاطمه قاسمپور، مطالعة علم‌سنجی حوزة جنسیت، زنان و خانواده با استفاده از ترسیم نقشة هم‌رخدادی واژگان، دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398.
نجمه گودرزی، فاطمه قاسمپور، سید مهدی اعتمادی فرد، چالش‌های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه‌های دانشگاه‌های سراسری شهر تهران، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 26، شماره84، بهار 1398.    
فاطمه قاسمپور، نجمه گودرزی، درک و تصور دختران جوان از جنسیت: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، تابستان 1399.
بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم    ، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره 20، شماره 12، اسفند 1399.
زهره نصرت خوارزمی، فاطمه قاسمپور، حنانه نصرت خوارزمی، کنش فرهنگی زنان پس از انقلاب اسلامی: تحلیل گفتمان مطالبات فمینیسم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 9، شماره 4، زمستان 1399.


مقالات در نشریات علمی-ترویجی و تخصصی
مقایسه تطبیقی نقش‌های جنسیتی در رویکرد اسلامی و جامعه شناختی، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، دوره 24، شماره 3، پاییز و زمستان 1397.
Gendering in human soulin Islamic philosophy: An analytical reading on Mulla Sadra،    Spring and Summer ژورنال بین المللی پژوهش زنان، 2014.
 

کتاب های منتشر شده
فمنیسم اسلامی جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر. ناشر موسسه فرهنگی و هنرذی آفتاب خرد، بهار 1400.


مقالات در کتب و دانش نامه ها

 

 

مقالات و سخنرانی ها در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی
پیامدهای مدرنیته برای زنان، همایش مسایل زنان مسلمان در بانکوک، نوامبر 2009 .
سازگاري زوجيت در نگاه علامه طباطبايي با نظريه ادراكات اعتباري وي، همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره)، پژوهشکده زن و خانواده، 1395.
زن در اندیشه متفکران مسلمان، دانشگاه کابل، 1396.
پست مدرنیسم و خانواده مجازی، همایش بین‌المللی «دین، فرهنگ و فناوری»، 1397.
 

راهنما یا مشاور  پایان‌نامه و رساله    

 

 

تدریس
فمینیسم (مبانی 1و 2، جریان شناسی)، حوزه رفیعه المصطفی(ع).
کلیات فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی.
منطق، دانشگاه پیام نور شهر ری.
 

کارگاه و فعالیت های آموزشی

 

 

نشست علمی و کرسی ترویجی    
نشست علمی تحلیل اجتماعی فرهنگی مسایل جنسیت و خانواده اولویت‌ها و الگوهای محتمل اقدام، پژوهشکده زن و خانواده.
نشست علمی سیاست خانواده در چهل سالگی انقلاب. پژوهشکده زن و خانواده.
نشست علمی اصول حاکم بر تربیت جنسی، بنیاد تربیتی حیات.
نشست علمی چالش‌ها و آسیب‌های حوزه خانواده، کنگره ملی خانواده.
کرسی ترویجی فرایند پژوهی رشته مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت، پژوهشکده زن و خانواده، 1398.
 

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی
سردبیر مجله حورا، 1387 تا 1391 و 1396 تا 1398.
مدیر واحد تهران پژوهشکده زن و خانواده، 1396 تا 1398.
مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی مهرخانه، 1390 تا 1395.
دبیر علمی اولین همایش ایده پژوهشی در مطالعات زنان و خانواده.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده، 1398 تا 1399.
نماینده مجلس شورای اسلامی، 1398 تا کنون.

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام