جستجو فارسی / English

عباس آینه‌چی

گروه روان شناسی و تربیت
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل سازمانی: ayenehchi@wfrc.ac.ir

 

 

 

 

مدارک تحصیلی

دکتری: روان‌شناسی گرایش روانشناسی عمومی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). عنوان رساله: تدوین مدل مفهومی و بسته مداخله‌ای تقرب به خدا بر اساس اندیشه علامه طباطبایی و امکان‌سنجی آن در کاهش اضطراب 1397، استاد راهنما: دکتر مسعود جان‌بزرگی و آیت‌ا... سید محمد غروی، استاد مشاور: دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی.

کارشناسی ارشد: روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1390. عنوان پایان‌نامه: رابطه سبک‌های والدینی و باورهای غیرمنطقی والدین با پایبندی مذهبی فرزندان، استاد راهنما: دکتر مسعود جان‌بزرگی، استاد مشاور: دکتر سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی.

کارشناسی: روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1386.

سطح 2: فقه و اصول، حوزه علمیه قم 1382.

 

طرح های پژوهشی

تدوین مدل مفهومی تاب‌آوری خانواده، پژوهشکده زن و خانواده.

انطباق‌پذیری زنان و خانواده در بحران زلزله، پژوهشکده زن و خانواده (در حال اجرا).

 

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی

عباس آینه‌چی، مسعود جان‌بزرگی، نقد پیش‌فرض‌های معرفت‌‌شناختی خانواده ‌درمانگران پسامدرن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی(ره)، دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، جنسیت و خانواده، دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان1396.

عباس آینه‌چی، حمیدرضا حسن‌آبادی، رابطه جنسیت و اضطراب آشکار و پنهان: نقش دلبستگی به خدا و پایگاه هویت من، پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، دوره 6، شماره 11، تابستان1397.

مدل‌یابی تاب‌آوری خانواده بر اساس عوامل فردی و خانوادگی: نقش تاب‌آوری فردی، مطالعات اسلامی زنان و خانواده، دوره 5، شماره 9، 1397.

عباس آینه‌چی، مسعود جان‌بزرگی، سیدمحمد غروی، تدوین مدل مفهومی تقرب به خدا بر اساس اندیشه علامه طباطبایی و اعتباریابی آن، روان‌شناسی و دین، دوره 11، شماره 3، پاییز 1397.

تفاوت‌های جنسی در دلبستگی به خدا: نقش پایگاه هویت من، دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397.

مجتبی حافظی، حمید رفیعی‌هنر، عباس آینه‌چی، مدل مفهومی فرآیندی مرکزیت‌بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، دوره 11، شماره 42، تابستان 1399.

 

مقالات علمی-ترویجی و تخصصی

حمید رفیعی هنر، عباس آینه­چی، مریم رجبی، رابطه حرمت خود با خودمهارگری اسلامی با توجه به جنسیت و تأهل، فصلنامه علمی- تخصصی اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی، سال اول، شماره اول، تابستان1394.

مواجهه با خشونت از منظر دین و روان‌شناسی، حوراء، 1397.

 

راهنمایی، مشاوره و داوری پایان‌نامه

استاد مشاور کارشناسی ارشد روان‌شناسی با موضوع  نقش خودمهارگری اسلامی، خودنظارت‌گری و ادراک خدانظارت‌گری در پیش‌بینی سلامت روانی، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، 1397.

استاد مشاور رساله علمی سطح 3 مطالعات زنان با موضوع  نقش جنسیت در هنجارهای اخلاقی از منظر اسلام و فمینیسم، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، پژوهشکده زن و خانواده. 1398.

استاد مشاور کارشناسی ارشد روان‌شناسی با موضوع  نگرش به فرزندآوری بر اساس منابع اسلامی و ساخت پرسشنامه اولیه آن، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، 1398.

استاد مشاور کارشناسی ارشد روان‌شناسی با موضوع مدل مفهومی مرکزیت‌بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، 1399.

استاد راهنما رساله علمی سطح 3 مطالعات زنان با موضوع راهکارهای پیشگیری از تأثیر منفی رسانه‌‌های نوین بر تربیت‌جنسی از منظر اسلام و روانشناس، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، پژوهشکده زن و خانواده.

استاد مشاور کارشناسی ارشد روان‌شناسی با موضوع رابطه سبک‌های فرزندپروری و انواع دلبستگی به والدین با دلبستگی به خدا در دو گروه با جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، 1400.

 

کتاب های منتشر شده

همه صفحه پر از بابا (نقش پدری)، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1393.

 

مقالات در کتب و دانش نامه ها

 

 

مقالات ارائه شده در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی

رابطه جنسیت و اضطراب آشکار و پنهان: نقش دلبستگی به خدا و پایگاه هویت من، سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، موسسه آموزش عالی نیکان، 1395.

نقد پیش‌فرض‌های معرفت‌‌شناختی خانواده‌ درمانگران پسامدرن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی(ره)، همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره)، پژوهشکده زن و خانواده، 1395.

مدل‌یابی تاب‌آوری خانواده بر اساس عوامل فردی و خانوادگی: نقش تاب‌آوری فردی، همایش ملی روان‌شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم، دانشگاه شیراز، 1397.

ارائه با موضوع تاب‌آوری زنان، هشتمین کنفرانس سلامت زنان، 1398.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در دولت منتظر، مقاله برگزیده در همایش ملی مهدویت.

 

تدریس

روان‌شناسی رشد(کارشناسی)، موسسه امام خمینی(ره).

روان‌شناسی عمومی، جامعه المصطفی العالمیه.

بهداشت روانی، دانشگاه معارف اسلامی.

بهداشت روانی، جامعه الزهرا(س).

روان‌شناسی اختلافی زن و مرد، (دوره تربیت مدرس) پژوهشکده زن و خانواده.

روان‌شناسی تربیتی (دوره تربیت مدرس) پژوهشکده زن و خانواده.

روان‌شناسی تربیتی(کارشناسی ارشد)، موسسه اخلاق و تربیت.

روان‌شناسی تربیتی، حوزه علمیه اهواز.

آمار استنباطی( کارشناسی ارشد)، موسسه اخلاق و تربیت.

آمار توصیفی،  موسسه امام خمینی(ره).

آمار توصیفی(کارشناسی ارشد)، موسسه اخلاق و تربیت.

آمار توصیفی، دانشکده هدی.

روان‌شناسی زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب.

اصول و فنون مشاوره، موسسه امام خمینی (ره).

روش تحقیق پیشرفته، موسسه امام خمینی (ره).

آمار استنباطی( کارشناسی ارشد)، موسسه اخلاق و تربیت.

اصول و ساختار درمان خانواده، جامعه الزهرا(س).

آشنایی با فنون درمان، موسسه امام رضا(ع).

روانشناسی اختلافی زن و مرد، مطالعات اسلامی زنان (مشهد).

روانشناسی اختلافی زن و مرد، جامعه الزهراء.

 

کارگاه علمی و فعالیت های آموزشی

خانواده پویا، استانداری خراسان رضوی.

خانواده پویا، تأمین اجتماعی سمنان.

خانواده پویا، وزارت دفاع تهران.

خانواده پویا، استانداری شیراز.

روان‌شناسی عمومی، حوزه علمیه یزد.

روان‌شناسی عمومی، حوزه علمیه بناب.

روان‌شناسی تبلیغ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

اصول و فنون مشاوره، حوزه علمیه همدان.

اصول و فنون مشاوره، دفتر نهاد رهبری.

فنون تغییر رفتار، دفتر نهاد رهبری.

تربیت فرزند، حوزه علمیه اهواز.

آموزش زوج‌های جوان، سازمان ملی جوانان قم.

خانواده پویا، وزارت دفاع یاسوج.

اصول و فنون مشاوره، مرکز مشاوره کرج.

خانواده بانشاط، آموزش و پرورش شیراز.

سیستم خانواده، کانون انس با فطرت شیراز.

لزوم مرزبندی در خانواده، مرکز مطالعات زن و خانواده تهران.

روابط بین زوجین، کانون فرهنگی انس با فطرت شیراز.

خانواده بانشاط، مرکز مطالعات زن و خانواده.

آموزش اجرا و تفسیر پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل، حوزه علمیه قم.

آموزش اجرا و تفسیر پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، حوزه علمیه قم.

اصول مصاحبه گزینشی، حوزه علمیه قم.

تشخیص و درمان اختلال وسواس (OCD)، مرکز مشاوره مأوا مرکز مشاوره مأوا وابسته به موسسه امام خمینی.

روانشناسی خانواده، موسسه امام خمینی تهران.

اصول و فنون مشاوره، حوزه علمیه خواهران گرمسار.

اصول و فنون مشاوره، جامعه زنان بسیج.

نظریه‌های خانواده‌درمانی، سبک زندگی آل یاسین.

اصول مشاوره اسلامی، مرکز جامع رشد آستان قدس رضوی.

 

نشست علمی و کرسی ترویج

نشست علمی «رابطه جنسیت و اضطراب آشکار و پنهان: نقش دلبستگی به خدا و پایگاه هویت من»، پژوهشکده زن و خانواده، 1395.

کرسی علمی ترویجی «تفاوت‌های جنسی در دلبستگی به خدا: نقش پایگاه هویت من»، پژوهشکده زن و خانواده، 1397.

 ناقد کرسی علمی ترویجی «سبک زندگی اسلامی و مشاوره زوجین». پژوهشکده انوار طه، 1397.

نشست علمی «تاب‌آوری زنان»، فرهنگستان علوم پزشکی تهران، گروه ارتقاء سلامت، 1398.

نشست علمی «پیامدهای اخلاقی ضعف سواد خانواده در استفاده از فضای مجازی»، پژوهشکده زن و خانواده، 1399.

نشست علمی با موضوع «تفاوت‌های روانی زن و مرد و مرز آن با کلیشه‌های جنسیتی»، دانشگاه فردوسی مشهد،1400.

نشست علمی با موضوع «تحلیل روان‌شناختی-جامعه‌شناختی پژوهش‌های داخلی در حوزه حجاب و عفاف»، اندیشکده مهرستان، 1400.

 

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی

دبیر پژوهش پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)، 1389 تا 1391.

دبیر آموزش و عضو شورای علمی گروه روان‌شناسی، موسسه امام خمینی(ره)، 1391 تا 1393.

دبیر کارگروه خانواده ، موسسه امام خمینی(ره)، 1391 تا 1393.

عضو شورای تحصیلات تکمیلی، موسسه اخلاق و تربیت، 1393.

عضو شواری علمی گروه مشاوره، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، 1394.

بازرس انجمن روان‌شناسی اسلامی، انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم، 1391 تا 1393.

دبیر علمی طرح ملی مطلع مهر (طرح آموزش زوج‌های جوان)، طرح مشترک موسسه امام خمینی با مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1391.

عضو شورای تصویب موضوعات پایان‌نامه‌ها، مرکز تخصصی امام خمینی(ره) رشته مشاوره اسلامی، 1396.

عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته پژوهش، انجمن روان‌شناسی اسلامی، انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم، 1397 تا کنون.

عضو هیئت تحریریه مجله دین و خانواده.

عضو هیئت رئیسه و مسئول پنل تخصصی روان‌شناسی در اولین همایش ایده پژوهشی در مطالعات جنسیت و خانواده، 1397.

عضو شورای علمی همایش الگوی مفهومی عفاف جنسی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1398.

عضو هیئت رئیسه و مسئول پنل تخصصی در همایش الگوی مفهومی عفاف جنسی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1398.

عضو هیئت رئیسه و مسئول کمیسیون روان‌شناسی اسلامی در پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، 1398.

معاون پژوهش پژوهشکده زن و خانواده، 1399 تا 1400.

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام