جستجو فارسی / English

رضا پورمحمدی

گروه فقه و حقوق
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل سازمانی: pormohammadi@wfrc.ac.ir

 


 

مدارک تحصیلی
دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی 1401، عنوان پایان نامه: نونص¬گرایی تفسیر حقوقی.
سطح 4: فقه و اصول، حوزه علمیه قم 1400. عنوان پایان نامه: نظریه اصول فهم عرفی.
سطح 3: فقه و اصول، حوزه علمیه قم 1397. عنوان پایان نامه: بررسی فقهی و حقوقی عقد قمار.
 

طرح های پژوهشی

مطالعه تطبیقی مباحث الفاظ اصول فقه امامیه و قواعد تفسیری حقوق انگلستان.

خشونت مشروع و خشونت نامشروع در فقه اسلامی.

ابعاد فقهی و حقوقی قاعده لکل قوم نکاح.

جنسیت و تفسیر حقوقی

نگرش فازی به مفهوم جنون در حقوق

مفهو رجل در قانون اساسی در پرتو مکاتب تفسیری (در حال اجرا)

 

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی

سید مصطفی محقق داماد، رضا پورمحمدی، اصول شناخت علل وقایع از منظر فقه امامیه و حقوق انگلستان، نشریه حقوق اسلام و غرب، 1399.
رضا پورمحمدی، محمدمهدی یوسفی، محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، تاثیر پیشینه قضات اجتماعی بر آرای قضائی، مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، 1400.
رضا پورمحمدی، علی پورمحمدی، ابعاد فقهی و حقوق قاعده لکل قوم نکاح، پذیرش در نشریه فقه و حقوق خانواده، 1400.

رضا پورمحمدی، رحیم نوبهار، «استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق آمریکا»، پژوهش­های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1401.

رضا پورمحمدی، حسین سیمایی صراف، «جایگاه تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی»، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1401

رضا پورمحمدی، حسین سیمایی صراف، «ضوابط استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی»، حقوق عمومی دانشگاه تهران، بهار 1401.

 رضا پورمحمدی، محمد مهدی یوسفی «تاثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی»، مجله حقوقی قوه قضائیه، بهار 1400

R., Pourmohammadi, The Study of Organ Transplantation after Death in Terms of Individual and Governmental Jurisprudence, University of Bedfordshire, Summer, 2019.
R., Pourmohammadi, The Role of Purity and Impurity Regulation in the Formation of Muslims' Economy in the Early Period of Islam, AMI, Summer, 2020.
R., Pourmohammadi, Free Speech in Islamic, University of Bedfordshire, Summer, 2021.

 

مقالات در نشریات علمی-ترویجی و تخصصی

رضا پورمحمدی، مجید تلخابی، راهکارهای قانونی تبدیل مهریه های سنگین به ‏مهرالمثل و مهرالسنه؛ مطالعات فقه امامیه، دوره 98، شماره 1، بهار و تابستان 1397‏.
رضا پورمحمدی، محمد رسول آهنگران، ضمان عاقله و نظام قبیله¬ای، فقه و حقوق امامیه، دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1398‏.

 

کتاب های منتشر شده
بررسی فقهی و حقوقی عقد قمار، بوستان کتاب، 1397.
بررسی جامع مبحث تعادل و تراجیح، دارالعلم، 1398.
نظریه اصول فهم عرفی: اصول شناخت علل وقایع از منظر فقه و حقوق، دارالفکر 1399.
اصول فقه تحلیلی، جلد اول: قواعد تفسیر متن فقهی، انتشارات بوستان کتاب، 1401

 

مقالات در کتب و دانش نامه ها

 

مقالات و سخنرانی ها در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی

 

راهنما یا مشاور  پایان‌نامه و رساله  

 

تدریس    

 

نشست علمی و کرسی ترویجی    

 

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی

 

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام