جستجو فارسی / English

ناهید سلیمی

گروه مطالعات اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل سازمانی: salimi@wfrc.ac.ir

مدارک تحصیلی

 • دکتری، مطالعات زنان، حقوق زن در اسلام، 1398، عنوان رساله : تحلیل فرایند توسعه خط‌مشی‌گذاری عدالت جنسیتی در ایران، اساتید راهنما: دکتر سید حسین کاظمی، دکتر سهیلا صادقی فسایی، استاد مشاور: دکتر طوبی شاکری گلپایگانی
 • کارشناسی ارشد، مطالعات زنان، حقوق زن در اسلام، 1393، عنوان پایان نامه: بررسی جریان‌های فکری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر حقوق زن در ایران، استاد راهنما: دکتر شهلا باقری. استاد مشاور: دکتر حسین شفیعی فینی
 • کارشناسی حقوق 1398، پیام نور ری
 • کارشناسی مهندسی صنایع غذایی، 1386، تهران علوم تحقیقات
 • دانش پذیری دوره سیاستگذار حرفه ای / اندیشکده اسماء/ دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران/1402

طرح های پژوهشی

 • تحلیل و تدوین بسته سیاستی ازدواج آسان پایدار و به هنگام/ اندیشکده مهرستان
 • تدوین سالنامه مهاجرت ایران/ فارسی و انگلیسی/  رصدخانه مهاجرت/ پژوهشکده سیاستگذاری و حکمرانی شریف / دوره چهارم طرح احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان
 •  
 • گزارش ویژه تاثیر شیوع ویروس کرونا بر مهاجرت های بین المللی/ مهاجرت‌های کاری و اقتصادی/ رصدخانه مهاجرت پژوهشکده حکمرانی شریف
 • مؤلفه‌های مشارکت بدنه اجتماعی زنان در فرایند خط‌مشی‌گذاری حوزه زنان و خانواده؛ از منظر گفتمان دینی در ایران/ پژوهشکده زن و خانواده/ اتمام
 • واکاوی ریشه‌های شکست سیاست‌های حجاب/ پژوهشکده زن و خانواده/ اتمام
 • حکمرانی جنسیت/ کارپایه/ در حال اجرا
 • پدیدارنگاری مفهوم مقاومت اخلاقی از منظر اندیشمندان ایرانی/ پژوهشکده زن و خانواده/ در حال اجرا

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی

 • بررسی جریان‌های فکری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر حقوق زن در ایران/ زن در فرهنگ و هنر/ فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه تهران/ دوره 6/ شماره 3/ پاییز 1393
 • تحلیل گفتمان، چارچوبی برای شناسایی ویژگی‌های خط‌مشی گذاری عدالت‌جنسیتی در ایران/ دوفصل نامه جنسیت و خانواده/ دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده/ 1399
 • روایت پژوهی گفتمان‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت جنسیتی/ نشریه زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران/۱۴۰۰
 • پدیدار نگاری شیوه های درک و تحدید فرا مسأله ی عدالت جنسیتی از منظر خط مشی گذاران حوزه ی زنان در ایران/فصلنامه ی مطالعات مدیریت دولتی ایران شماره ی ۱۴/۱۴۰0
 • الگوی مشارکت بدنه ی اجتماعی زنان در فرآیند خط مشی گذاری حوزه ی زنان و خانواده:از متظر گفتمان دینی در ایران/ نشریه زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران/ دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 481-516

مقالات در نشریات علمی-ترویجی و تخصصی

 • رویکرد مدرنیته: له یا علیه حقوق و جایگاه زنان در خانواده/ فصلنامه علمی-تخصصی خانواده پژوهی/ سال اول/ شماره دوم/ بهار 1394
 • تبيين نظام حقوقي زن و خانواده؛ بايد‌ها و نبايدها/ نشریه علمی- معرفتی حقوقدان/ سازمان بسیج حقوقدانان/ شماره اول 1393
 • لزوم جریان شناسی در حوزه مطالبات حقوقی/ نشریه علمی معرفتی فرزند زمان/ سازمان بسیج حقوقدانان/ شماره دوم 1393

کتاب های منتشر شده

 •  

مقالات در کتب و دانش نامه ها

 •  

مقالات ارائه شده در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی

 • رویکرد مدرنيته در حقوق و جايگاه زنان، به نفع یا ضرر/ همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی/ دانشگاه تربت حیدریه 1393
 • خط‌مشی‌گذاری عدالت جنسیتی در تقابل جایگاه شهروند و ساختارهای تخصصی/ همایش زن و حیات اجتماعی/ اندیشکده ICKI/ 1399
 • تحلیل موردی سیاست های فرهنگی ج . ایران در حوزه خانواده: صورت بندی گفتمانی سیاست های ازدواج (1380تا به امروز) / پنجمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران/ انجمن جامعه شناسی ایران/ خرداد 1401
 • الزامات محیطی و حکمرانی در الگوسازی از زن تراز انقلاب اسلامی/ همایش چالش های تحصیل، اشتغال و ازدواج دختران و بانوان ایرانی/ دانشگاه شهید مطهری/ مرداد 1401

تدریس 

 • مدرس دروس عمومی/ دانش خانواده/ گروه معارف/ دانشگاه شهید بهشتی
 • کارگاه های آموزشی: مدرس کارگاه اصول و مولفه های رضایتمندی بانوان / شهرداری منطقه 22
 • دوره حضوری و مجازی زن ایرانی زن جهانی/ نظام حکمرانی و مسائل زنان/ موسسه آفاق حکمت و معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم/ بهمن 1401
 • کارگاه برنامه ریزی جنسیت محور/ کمیته ملی یونسکو و دانشگاه شریف/ خرداد 1402

نشست علمی و کرسی ترویجی     

 • نشست نقد کتاب تحلیلی بر سیاستگذاری های اجتماعی ناظر بر همسران شهدا/ خانه کتاب و ادبیات ایران/ بهمن 1399
 • نشست تخصصی نگاه راهبردی به زن و خانواده در برنامه هفتم توسعه/ بررسی مفاهیم اصلی برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان و خانواده/ موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری/ مرداد 1401
 • نشست احیای فرهنگ و التیام جامعه/ راهکارهای ترمیم شکاف اجتماعی ناظر به سیاست گذاری فرهنگی/ مرکز بررسی مسائل فرهنگی (هاتف) معاونت راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی/ بهمن 1401
 • سلسله نشست های زنان و انقلاب اسلامی/ کنگره ملی گوهرشاد/ دانشگاه تهران/ بهمن 1401

داوری مقالات در نشریات علمی-پژوهشی و همایش ها

دوفصلنامه سیاست جمعیت

 • فصل نامه علمی تخصصی خانواده پژوهی

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی

 • دو دوره سردبیر بخش زنان و خانواده نشریه حقوقدان سازمان بسیج حقوقدانان
 • هیئت مرکزی انجمن علمی مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
 • دبیر علمی و کمیته مرکزی کنگره ملی خانواده/ بهمن و اسفند 1399
 • پژوهشگر همکار پژوهشکده سیاستگذاری و حکمرانی شریف/ رصدخانه مهاجرت/ دانشگاه صنعتی شریف/ جذب اولیه از طریق طرح احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان

زبان­های خارجی

 • زبان انگلیسی مهارت: درک مطلب، ترجمه و تالیف
 • زبان آلمانی مهارت : ترجمه

اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام