جستجو فارسی / English

مجید دهقان

گروه فقه و حقوق
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل سازمانی: dehghan@wfrc.ac.ir

 

 

مدارک تحصیلی

دکتری: فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397. عنوان پايان نامه: «خودگرایی معرفتی و عموم‌گرایی معرفتی در حوزه باورهای دینی: با تاکید بر اندیشه‌های لیندا زاگزبسکی»، استاد راهنما: دکتر سعیدی مهر، استاد مشاور: دکتر هادی وکیلی.

کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم 1391. عنوان پايان نامه: نقش متقابل علم کلام و علم اصول، استاد راهنما: دکتر یزدان پناه، استاد مشاور: دکتر دیرباز.

سطح 3: فقه و اصول، حوزه علمیه قم، 1391.

 

طرح های پژوهشی

استنباط احکام زنان از الفاظ مذکر، پژوهشکده زن و خانواده.
پدیدارشناسی زن در نگاه فقه سنتی معاصر، پژوهشکده زن و خانواده ( در حال اجرا).

 

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی

مجید دهقان، سید حمید جزایری، ماهیت قوامیت، دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392.
قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع، دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394.
مجید دهقان، حسنعلی علی اکبریان، تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه، فقه مقارن، سال ششم، شماره 11، بهار و تابستان 1397.
مجید دهقان، محمد سعیدی مهر، سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی، پژوهش¬های فلسفی، دوره 14، شماره 31، تابستان 1399.
مجید دهقان، مسأله «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی، ،مجله پژوهش های فقهی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، دوره 18، تابستان 1401.

 

مقالات در نشریات علمی-ترویجی و تخصصی

مطالعات جنسیتی زبان، حوراء، شماره 31، 1388.
جنسیت و زبان قرآن، حوراء، شماره 32، 1388.
بررسی فقهی وجوب، گستره‌ و امتیازات نفقه زوجه، حوراء، شماره 36، 1389.
حق امتناع زن از تمکین در صورت عدم دریافت مهر، حوراء، شماره 42، 1391.
حضرت زهرا سلام الله علیها در آثار خاور پژوهان، حوراء، شماره 47، 1394.

 

کتاب های منتشر شده

ماخذشناسی فمینیسم، پژوهشکده زن و خانواده، 1388.
جنسیت و زبان قرآن، پژوهشکده زن و خانواده، 1394.
پوشش زنان در زمان پیامبر، جلد اول حجاب پژوهی، پژوهشکده زن و خانواده، 1398(مدیر مشترک پروژه).
پژوهش‌های فقهی حجاب، جلد دوم حجاب پژوهی، پژوهشکده زن و خانواده، 1398(مدیر مشترک پروژه).

 

مقالات در کتب و دانش نامه ها

جنسیت و زبان قرآن، دانشنامه فرهنگ فاطمی (مجموعه مقالات)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
معناشناسی خمار، پژوهش‌های فقهی حجاب، جلد دوم حجاب پژوهشی، پژوهشکده زن و خانواده، 1398.

 

مقالات و سخنرانی ها در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی

ارائه کننده در پنل انگلیسی همایش بین المللی فلسفه دین، بهمن 96. دانشگاه تربیت مدرس. با موضوع:
A Comparison of religious tradition between epistemic egoism and epistemic universalism
ارائه کننده در همایش بین المللی فلسفه دین، بهمن 97، دانشگاه خوارزمی، باموضوع: «سازگاری خودآیینی با آتوریته در حوزه باورهای دینی».
ارائه کننده در پیش نشست همایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر، دانشگاه شهید بهشتی تهران، اردیبهشت 99، موضوع مقاله «ایمان دینی، کرونا و خانواده».

 

راهنما یا مشاور  پایان‌نامه و رساله

رساله دکتری «سیاست حمایتی قرآن از زنان با توجه به سیر نزول»، دانشجو طاهره سترگ. استاد راهنما: محمدعلی مهدوی راد. استاد مشاور: مجید دهقان. دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران.

رساله دکتری «بررسی سازگاری درد رنج حیوانات به مثابه مساله شر با خداباوری». دانشجو: مریم صوفی. استاد راهنما: محمد محمدرضایی. استاد مشاور: مجید دهقان. دانشگاه تهران، پردیس فارابی(در حال نگارش)

رساله دکتری «مطالعه پیامدهای مدرنیزاسیون حقوقی بر وضعیت زنان هزاره پس از سقوط طالبان در افغانستان»، استاد راهنما: مجید دهقان، دانشگاه ادیان (در حال نگارش)

 

تدریس

مغنی‌الادیب، مدرسه علمیه معصومیه(س).
شرح لمعه، مدرسه علمیه معصومیه(س).
مکاسب (شروط متعاقدین)، مرکز تخصصی علوم حدیث.
زنان در تفسیر قرآن(سطح سه مطالعات زنان)، مدرسه علمیه معصومیه(خواهران).
رسائل(برائت و استصحاب)، مدرسه علمیه‌ فیضیه.
بایسته‌های ترجمه(سطح دو)، مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم.
اصول مظفر، مدرسه علمیه معصومیه(س).
حلقه ثالثه شهید صدر(سطح سه تربیت مدرس) حوزه علمیه خواهران.
مکاسب محرمه، مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام.
قطع و ظن رسائل، مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام.
کفایه، مدرسه فقهی آل یاسین(1397)  و مدرسه آیت الله شاهرودی.
فلسفه فقه(سطح سه مطالعات زنان)، جامعة الزهرا(س).
جنسیت و متون دینی(دکتری مطالعات زنان)، دانشگاه ادیان.
روش تحقیق پیشرفته (سطح سه تربیت مدرس) حوزه علمیه خواهران.
نقد فمینیسم (سطح سه مطالعات زنان) جامعة الزهرا(س).
آیات الاحکام خانواده(دکتری)، دانشگاه ادیان.
روش تحقیق(دکتری)، دانشگاه ادیان.
فلسفه حقوق اسلامی(دکتری)، دانشگاه ادیان.
زن در نگاه اندیشمندان اسلامی(دکتری)، دانشگاه ادیان.

 

کارگاه و فعالیت های آموزشی 

کارگاه بررسی جایگاه حقوقی زن، مقایسه‌ی تطبیقی اسلام و فمینیسم، دانشگاه آزاد واحد استهبان (اعضای هیئت علمی گروه معارف دانشگاه‌های آزاد استان فارس).
مبانی کلامی اجتهاد، پژوهشکده زن و خانواده، (دفتر تهران).
کارگاه نظریه‌های فمینیستی، معاونت پژوهشی جامعه‌الزهرا(س) (فارغ‌التحصیلان ارشد رشته‌های گروه روان‌شناسی و سطح سه حوزه).
کارگاه نظریه‌های فمینیستی، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.
کارگاه آشنایی با دیتابیس‌های خارجی مطالعات زنان، اعضای هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده، قم.
کارگاه پروپوزال نویسی پیشرفته، اساتید پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران، قم، اردیبهشت.
کارگاه مساله شناسی و روش شناسی مطالعات اسلامی زنان. قم: پژوهشکده زن و خانواده.
پوشش زن در جاهلیت و صدر اسلام (طرح مدرس)، پژوهشکده زن و خانواده.
مساله شناسی و روش شناسی مطالعات اسلامی زنان (طرح مدرس)، پژوهشکده زن و خانواده.
نقد کتاب زن و قرآن آمنه ودود (طرح مدرس)، پژوهشکده زن و خانواده.
زن در اندیشه نصر حامد ابوزید (طرح مدرس)، پژوهشکده زن و خانواده.
روش تحقیق در مطالعات اسلامی زنان (کارورزی مطالعات زنان)، معاونت پژوهشی جامعة‌الزهراء.
کارگاه پژوهش لغوی. قم: پژوهشکده زن و خانواده.
کارگاه پروپوزال نویسی پیشرفته، اساتید پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران، قم.
کارگاه روش تحقیق، مدرسه عالی علوم اسلامی.
جنسیت و فلسفه در موضوع رابطه دوگانه گرایی و فلسفه دین فمینیستی، دانشگاه تهران.
فقه و سیاست‌گذاری عمومی با تاکید بر مسائل زنان و خانواده، موسسه مفتاح، قم.
نقد فمینیسم اسلامی، موسسه مفتاح، قم.
نقد فمینیسم اسلامی، تربیت مدرس جامعه الزهرا، قم.

گستره و ماهیت قوامیت در فقه اسلامی، معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان.

خانواده و نواندیشی دینی، مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر، موسسه فقه و علوم اسلامی.

روش پژوهش میان رشته‌ای در مطالعات اسلامی زنان، دانشگاه ادیان.

جنسیت و مطالعات قرآنی، مدرسه تابستانه، پژوهشکده زن و خانواده.

کارگاه «از ایده تا مساله: چگونه طرحنامه ایده محور طراحی کنیم؟»، دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان.

مطالعات زنان و دینداری: تحلیل موردی حجاب، دوره آشنایی با مطالعات زنان، مشهد مقدس، دانشگاه ادیان.

الهیات جنسیتی، دانشگاه ادیان.

کارگاه آشنایی با دیتابیس‌های بین المللی مطالعات زنان، ویژه اعضای هیات علمی پژوهشکده زن و  خانواده.

 

نشست علمی و کرسی ترویجی    

نشست علمی «جايگاه زن در انديشه نصر حامد ابوزيد»، با کارشناسي دکتر محمد پزشکي، پژوهشکده زن و خانواده، 1388.
نشست علمی «شمول الفاظ مذکر قرآن نسبت به زنان»، با کارشناسي حجت الاسلام و المسلمين جزايري، پژوهشکده زن و خانواده، 1389.
نشست علمی «جنسيت و زبان قرآن»، با کارشناسي دکتر نگار داوري اردکاني و حجت الاسلام و المسلمين عمومي، پژوهشکده زن و خانواده، 1390.
نشست علمی «بازخوانی اندیشه‌های فاطمه مرنیسی»، پژوهشکده زن و خانواده، آذر 1394.
نشست علمی نقد کتاب «جنسیت و زبان قرآن» با کارشناسی دکتر شکوه سادات حسینی و دکتر سیده زهرا مبلغ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1395.
نشست علمی معرفی و نقد کتاب «جنسیت و زبان قرآن» در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم، 1395.
کرسی ترویجی «تحلیل تاریخی کتب مبسوط در بحث نفقه زوجه» با کارشناسی آیت الله علی اشکوری، پژوهشکده زن و خانواده، 1397.
نشست علمی مفهوم شناسی «خود آیینی، اقتدار، جنسیت». پژوهشکده زن و خانواده، آذر 1398.
ناقد در کرسی ترویجی «ارزیابی تقریرهای گوناگون از نظریه استقلال علامه طباطبایی در تفسیر آیات زنان» معاونت پژوهش جامعه الزهرا. آذر 98
نشست علمی «چیستی ماهیت میان‌رشته‌ای مطالعات زنان»، دانشکده مطالعات زنان دانشگاه ادیان، آذر 1398.
ارائه با موضوع «خانواده به مثابه گروه یا نهاد» در نشست علمی نگرش‌های فلسفی به جنسیت و خانواده، پژوهشکده زن و خانواده، آذر 1398.
نشست علمی ناقد کتاب «زن در قرآن» با حضور مولف دکتر حسین بستان، پژوهشکده زن و خانواده، تیر 1399.
نشست علمی نقد کتاب «جنسیت و زبان قرآن»، با نقد دکتر محمد رضا قائمی نیا، پژوهشکده زن و خانواده، شهریور 1399.
کارشناس کرسی ترویجی «خود آیینی زن مسلمان معناها و دشواری ها» با ارائه زهرا داورپناه. پژوهشکده زن و خانواده، آبان 1399.
نشست علمی «نقلاب اسلامی و الهیات جنسیتی»، دانشگاه ادیان، بهمن 1399.
نشست علمی نقد کتاب «ماوراء الحجاب» از فاطمه مرنیسی، مرکز اسلامی مطالعات راهبردی، قم، خرداد 1400.

نشست علمی «خانواده رشد یافته و نظام حکمرانی»، پژوهشکده مهرستان، شهریور 1400

نشست علمی «چالش‌های تحقق الگوی اسلامی مدیریت خانواده در عصر حاضر»، معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، شهریور 1400.

وبینار آسیب شناسی پژوهش های حوزه زنان، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، آذر 1400.

ناقد کرسی علمی ترویجی «تبیین جامعه شناختی فاصله در روابط بین زوجین در بستر تحولات»، با ارائه دکتر سهیلا صادقی، دانشگاه ادیان و مذاهب، آذر 1400.

ارائه در نشست علمی «آینده پژوهشی شبهات دینی در حوزه فمینیسم و خانواده»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه، دی 1400.

ارائه در پیش نشست همایش بین المللی الهیات عملی، با عنوان «الهیات مردانگی»، انجمن فلسه دین ایران با همکاری دانشکده زن و خانواده، اسفند 1400.

ناقد کرسی علمی ترویجی «مبانی فقهی وظایف و مسئولیت‌های نظام اسلامی در حمایت از خانواده» با ارائه دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، دانشگاه قرآن و حدیث، اسفند 1400

ارائه در نشست علمی «رویایی فرهنگ و قانون در قتل ناموسی»، دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان، اسفند 1400

ناقد کرسی ترویجی «تاثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی»، با ارائه دکتر رضا پورمحمدی، پژوهشکده زن و خانواده، فروردین 1401

ارائه در نشست علمی«مساله حجاب در ایران امروز»، رخ داد اندیش گو، جامعه اندیشکده ها، فروردین 1401

ارائه در کرسی ترویجی «معناشناسی واژه های پوشش در قرآن کریم «واژه خمار»»، با کارشناسی دکتر طیب حسینی، پژوهشکده زن و خانواده، خرداد 1401

ارائه در نشست علمی جنسیت و شریعت، گفتگو با دکتر میلاد دخانچی، پژوهشکده زن و خانواده، مرداد 1401

 

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی

عضو حقیقی شورای پژوهش پژوهشکده زن و خانواده، 1388 تا 1392.
مدیر گروه فقه خانواده موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، 1397 تا کنون.
مدیر مقطع پژوهشی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، 1399 تا کنون.
مدیر گروه مطالعات اسلامی زن و خانواده مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، 1395 تا 1397.
عضو شورای علمی همایش زن و خانواده در دیدگاه علامه طباطبایی، 1395.
عضو حقیقی کمیسیون علمی تربیتی شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1398 تا کنون.
عضو حقیقی کمیسیون ساماندهی رشته‌های تحصیلی شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران، 1399.
معاون آموزش دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان، 1399 تا کنون.
عضو حقیقی میز زن و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قم، 1400 تا کنون.
معاون پژوهش پژوهشکده زن و خانواده، 1394 تا 1399.

عضو شورای علمی همایش خانواده و سلامت معنوی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1400.

عضو حقیقی کمیته زن و خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، 1401.

عضو حقیقی گروه بررسی طرح های پژوهشی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1400 تا کنون.

مدیر پژوهش مقطع تخصصی موسسه فقه وعلوم اسلامی قم، 1401.

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام