جستجو فارسی / English

مهدی سجادی‌امین

گروه فقه و حقوق
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل سازمانی: sajadi@wfrc.ac.ir

 

مدارک تحصیلی
•    سطح 4: فقه و اصول، حوزه علمیه قم، 1394. عنوان پایان نامه: بررسي تعارض فقه و حقوق در تطبيق قاعده عسر و حرج بر مسائل فقهي خانواده، استاد راهنما: حجت الاسلام ترابی شهرضایی، استاد مشاور: حجت الاسلام اسلامیان.
•    سطح 3: فقه و اصول، حوزه علمیه قم، 1388. موضوع پايان‌نامه: بررسي روايات تحليل خمس، استاد راهنما: حجت الاسلام قائنی، استاد مشاور: حجت الاسلام مددی.
•    سطح 2: فقه و اصول، حوزه علمیه قم، 1382.
 

طرح های پژوهشی
•    قاعده عسر و حرج و تطبیق آن بر مسائل فقهی خانواده (در دست انجام)
•    احکام فقهی حقوقی روابط متقابل زوجین (در دست انجام)
 

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی
•    محمدتقی کرمی، مهدی سجادی امین. نقد و بررسی ماده 24 لایحه حمایت از خانواده (مصوب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس سال 1389)، مطالعات راهبردی زنان، دوره 12، شماره 48، تابستان 1389.
•    تبیین مبانی فقهی مؤثر در تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده، مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394.
•    اذن ولیّ در عقد موقت باکره رشیده، مطالعات فقهی-حقوقی زن و خانواده، دوره1، شماره1، بهار و تابستان 1397.
•    معیار بکارت و ثیبوبت از منظر لغت، فقه و روایات، دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397.
•    مفهوم فقهی تمتّع در روایات باب نکاح، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398.
 

مقالات در نشریات علمی-ترویجی و تخصصی
•    اذن وليّ در ازدواج باکره، دو ماهنامه حوراء، شماره 29، اسفند 1387.
•    عندالاستطاعه از منظر فقهي همان عندالمطالبه است، دو ماهنامه حوراء، شماره 29، اسفند 1387.
•    ميراث زوجه از اموال غير منقول، دو ماهنامه حوراء، شماره 31، تير 1388.
•    جنسيت و مرجعيت، دو ماهنامه حوراء، شماره 34، ارديبهشت 1389.
•    حدود و شرايط ازدواج مجدد در اسلام، دو ماهنامه حوراء، شماره 35، مرداد 1389.
•    اجرت خدمات زوجه از نگاه فقه، دو ماهنامه حوراء، شماره 37، بهمن 1389.
•    سقوط ولايت در ازدواج باکره در فرض منع غير موجه وليّ، دو ماهنامه حوراء، شماره 39، خرداد و تير 1390.
•    نگاه ویژه: نگاهی به دادگاه های خانواده، حورا، شماره 49، تیر و مرداد 1395.
•    تربیت جنسی کودک از نگاه دینی، دو ماهنامه حورا، شماره 55، پاییز 1397.
•    مفهوم و مصادیق خشونت بر زنان در منابع دینی با نگاهی به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت حوراء شماره 56، 1398.
 

کتاب های منتشر شده
•    مثلث‌های بی‌قاعده (نقد و بررسی مسیحیت تبشیری)، انتشارات امام عصر (عج ا...)، 1391.
•    اذن ولی در ازدواج باکره، پژوهشکده زن و خانواده، 1395.
•    زنان؛ افتاء و مرجعیت، پژوهشکده زن و خانواده، پاییز 1398.
 

مقالات در کتب و دانش نامه ها

 

مقالات و سخنرانی ها در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی

•    تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از منظر فقه و حقوق، همایش بین المللی بررسی پیش نویس لایحه عراقی خشونت علیه زنان، 27 آذر 1399.

 

راهنما یا مشاور  پایان‌نامه و رساله    
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع بررسی فقهی حقوق متقابل زوجین در فقه شیعه و کنوانسیون حقوق بشر. جامعه الزهرا(س)، 1392.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع نشوز زوجین و آثار فقهی آن در فقه امامیه. جامعة‌الزهرا(س)، 1393.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع نقد و بررسي جايگاه مادري در ديدگاه فمينيسم. تربیت مدرس، 1394.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع حقوق معنوی زن و رابطه آن با مودّت و رحمت در پویایی خانواده، تربیت مدرس، 1396.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع حکم نکاح و رجوع در عده از منظر فقه امامیه، جامعةالزهرا (س)، 1396.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع پيامدهاي تغيير الگوهاي زنان بر سبك زندگي آنان. تربیت مدرس، 1398.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع اخلاق جنسيتي از ديگاه اسلام ( آيات و روايات) و فمنيسم. تربیت مدرس، 1397.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع اخلاق جنسيتي از ديگاه اسلام ( آيات و روايات) و فمنيسم. تربیت مدرس، 1397.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع اخلاق جنسيتي از ديگاه اسلام ( آيات و روايات) و فمنيسم. تربیت مدرس، 1397.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع اخلاق جنسيتي از ديگاه اسلام ( آيات و روايات) و فمنيسم. تربیت مدرس، 1397.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع نقش والدين در نهادينه كردن زندگي مسالمت آميز. تربیت مدرس، 1396.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع مقايسه خانواده و كاركردهاي آن از منظر اسلام وفمينيسم. تربیت مدرس، 1397.
•    استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع تأثير مثبت انديشي بر تحكيم نهاد خانواده از نگاه دين. تربیت مدرس، 1397.
•    استاد مشاور پایان نامه سطح 3 با موضوع نقد انديشه هاي قاسم امين بر اساس آموزه هاي ديني تربیت مدرس، 1396.
•    استاد مشاور پایان نامه سطح 3 با موضوع نقش مادر در تربيت جنسي فرزند از ديدگاه آيات و روايات، تربیت مدرس، 1396.
•    استاد مشاور پایان نامه سطح 3 با موضوع ماهيت، قلمرو و پيامدهاي فقهي تدليس بدني در نكاح، تربیت مدرس، 1397.
•    استاد مشاور پایان نامه سطح 3 با موضوع بررسي نقش پدر در رشد و تعالي فرزندان، تربیت مدرس، 1396.
•    استاد راهنما پایان نامه سطح 3 با موضوع بررسي علّي تغيير الگوهاي زنان ايراني و تأثير آن بر سبك زندگي، تربیت مدرس،  1397.
•    استاد راهنما پایان نامه سطح 3 با موضوع نقش الگویی و تربیتی زنان در نهضت عاشورا، مدرس، 1398.
•    استاد راهنما پایان نامه سطح 3 با موضوع نقش جنسیت در هنجارهای اخلاقی از منظر اسلام و فمینیسم»، مدرسه معصومیه، 1398.

 

تدریس
•    فقه (مکاسب) و اصول فقه (رسائل) سطوح عالی حوزه علمیه قم. مدرسه آیة الله تبریزی (ره).
•    فقه (مکاسب)، مدرسه فقهی امام حسن عسکری علیه‌السلام.
•    فقه (شرح لمعه) و اصول فقه (سطح 1)، مدرسه علمیه علوی.
•    فقه (فقه استدلالی و شرح لمعه) (سطح 3)، مدرسه معصومیه خواهران.
•    اصول (حلقه ثالثه شهید صدر(ره)) (سطح 3)، تربیت مدرس حوزه علمیه خواهران و پژوهشکده زن و خانواده.
•    حقوق خانواده(زن در نظام حقوقي ايران) (سطح 3)، تربیت مدرس حوزه علمیه خواهران.
•    فلسفه فقه و فلسفه حقوق (سطح 3)، تربیت مدرس حوزه علمیه خواهران و جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها.
•    نظام خانواده در اسلام (سطح 4)، حوزه علمیه اهواز.
•    جنسیت، زن و خانواده (سطح 4)، حوزه علمیه اهواز.
 

کارگاه و فعالیت های آموزشی    
•     «آزادی زنان در جمهوری اسلامی»، نوزدهمین نشست سالانه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، کرمانشاه، دانشگاه رازی.
•    «زن در اسلام»؛ بسیج دانشجویی؛ اردوی دانشجویان در مشهد.
•    کارگاه «تاریخ فقه و فقها»، پژوهشکده زن و خانواده.
•    «تطبیق قاعده عسر و حرج بر مسائل خانواده»، پژوهشکده زن و خانواده، طرح مَدرَس، واحد تهران.
•    «بررسی شبهات حقوقی طلاق»، پژوهشکده زن و خانواده، طرح مَدرَس، واحد قم.
•    «حجاب اسلامی و چالش‌های حکومت دینی»، دانشگاه پردیس، قم.
•    کارگاه « آشنایی و نقد فمینیسم» دانشگاه ارومیه.
•    «خانواده‌های سفید و سیاه در جریان کربلا»، پژوهشکده زن و خانواده،.
•    « ترجیح اخلاق بر حقوق در سیره تربیتی حضرت زهرا(سلام الله علیها)»، پژوهشکده زن و خانواده.
•    «حل تعارض در خانواده»، دانشگاه بیرجند.
•    «سیره تربیتی حضرت زهرا(س) در خانواده»، دانشگاه شیراز.
•    دوره‌های آموزشی مطالعات زنان، پژوهشکده زن و خانواده.
•    «تحولات قوانین زن و خانواده در مصوبات پس از انقلاب و نقش آن در استحکام خانواده»، قم، پژوهشکده زن و خانواده.
 

نشست علمی و کرسی ترویجی    
•    نشست علمی «جنسیت و مرجعیت»، پژوهشکده زن و خانواده، 1389.
•    نشست علمی «اذن ولیّ در ازدواج باکره»، پژوهشکده زن و خانواده، 1390.
•    نشست علمی «نقد ماده 23 لایحه حمایت از خانواده»، پژوهشکده زن و خانواده، 1391.
•    نشست علمی «اذن ولیّ در عقد موقّت باکره»، پژوهشکده زن و خانواده، 1392.
•    کرسی ترویجی «بررسی مبانی فقهی قاعده عسر و حرج در تطبیق بر مسایل فقهی خانواده»، پژوهشکده زن و خانواده، ، 1394.
•    نشست علمی «سقط جنین های حاصل از روابط نامشروع»، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1395.
•    کرسی ترویجی «قاعده نفی حرج و مسئله سقط جنین از نگاه فقه و حقوق»؛ پژوهشکده زن و خانواده، 25 آذر 1396.
•    نشست علمی «امنیت زنان؛ صلح و آبادانی جهانی»؛ کانون زنان حقوق‌دان سورا، مشهد؛ 3 آذر 1397.
•    کرسی «اذن ولیّ در عقد موقت باکره رشیده»؛ پژوهشکده زن و خانواده، 23 آبان 1398.
•    نشست علمی «نگاه چند‌وجهی به امنیت زنان» (نشست دوم)؛ موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، 13 آذر 1398.
•    نشست علمی «نگاهی چندوجهی به مادری؛ از منظر فقهی، جامعه‌شناسی، فلسفی»، پژوهشکده زن و خانواده، (واحد تهران)، 29 بهمن 1398.
•    نشست علمی «نقد کتاب زنان، افتاء و مرجعیت»، مولف: مهدی سجادی امین، ناقد: حجةالاسلام هدایت نیا، پژوهشکده زن و خانواده،  29 مرداد 1399.
•    نشست علمی «قاعده عسر و حرج در سقط جنین»، قم، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، 2خرداد 1400.
 

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی
•    دبیر علمی همایش «مؤلفه‌ها و کارکردهاي خانواده در اسلام از منظر جامعه‌شناختي»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1390.
•    عضو شورای پژوهش پژوهشکده زن و خانواده، از 1392 تا 1398.
•    عضو گروه علمی مطالعات زنان، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 1395 تا کنون.
•    مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده، از 1397 تا 1398.
•    مدیر گروه قرآن و حدیث مدرسه علمیه علوی، 1396 تا کنون.
•    عضو شورای آموزش پژوهشکده زن و خانواده، از 1399 تا کنون.

 

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام