جستجو فارسی / English
تاریخ انتشار: 1400/08/15     

 

مصوبه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی

تایید اساس‌نامه پژوهشکده زن و خانواده

 

متن مصوبه

شورای اعطای مجوزها و امتیاز‌های علمی اساسنامه پژوهشکده زن و خانواده، به شرح ذیل را تایید نمود.

اساس‌نامه پژوهشکده زن و خانواده

 

مقدمه

پاسداری از قرآن و مکتب اهلبيت عليهم السلام در قالب تحقیق، تبيين و ترویج معارف ناب شیعه، از مسئولیت‌های اساسی حوزه‌های علمیه در هر زمان و مکانی است. با حاکمیت نظام اسلامی و ورود به عصر ارتباطات، حوزه‌های علمیه در معرض پرسش­های نو به نو و مطالبات فزاینده­ای قرار گرفته اند که پیش از این مطرح نبوده است. به علاوه، طرح موضوع تمدن سازی اسلامی پیش نیازهایی را پیش روی حوزه‌های علوم دینی می‌نهد که بخش مهمی از آن از مقوله‌های پژوهشی و معرفتی است. این مهم با توجه به حضور فعال رقبای دیگر که داعیه دار ایجاد تمدن جهانی و طراح الگوهای زیست در جهان کنونی اند، اهمیتی دو چندان مییابد. این اهمیت در موضوع جنسیت و خانواده آنگاه افزون تر می‌گردد که بر این باور باشیم تمدن اسلامی بر پایه خانواده سالم بنا می‌گردد.

از سوی دیگر، تحولات سده اخیر نشان میدهد که حوزه «جنسیت» و «خانواده» پذیرای بیشترین تحولات فرهنگی و اجتماعی بوده است، این تحولات به حدی از شتاب برخوردار است که فهم آن و پیش بینی تحولات آینده را با صعوبت همراه می‌سازد و تأسیس نهادهای علمی برای رصد تحولات و پیش بینی وضعیت‌های محتمل پیش رو را ضروری می‌نماید.

با توجه به ضرورت‌های فوق «پژوهشکده زن و خانواده» به عنوان نهاد پژوهشی حوزوی که مطالعات مربوط به جنسیت و خانواده را، به عنوان دانش میان رشته ای و با رویکرد اسلامی، در دستور کار قرار می‌دهد، از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تأسیس می‌گردد. در این اساسنامه، به منظور رعایت اختصار به «پژوهشکده زن و خانواده» «پژوهشکده» ، به شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی ، «شورای اعطا» به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، «مرکز مدیریت» و به شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خوهران، «شورا» اطلاق می‌گردد.

 

ماده 1: اهداف

اهداف پژوهشکده عبارت است از:

١. زمینه سازی برای گسترش و تعمیق دانش در حوزه ماموریت؛

٢. پاسخگویی به نیازهای جامعه علمی و مراکز وظیفه مند داخلی و خارجی در حوزه ماموریت پژوهشکده؛

٣. تقویت و تثبیت مرجعیت علمی حوزه‌های علمیه در تولید و عرضه دانشهای اسلامی؛

۴. کارآمدسازی دانش‌های دینی در مواجهه فعال با نیازها، چالش‌ها و پرسش‌های نوپدید؛

۵. زمینه سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص؛

۶. تحقیق، تبیین و نشر فرهنگ والای اسلامی و پاسداری از آن در عرصه زن و خانواده؛

۷. توسعه و تعمیق مطالعات و پژوهشهای اسلامی در عرصه مسایل زن و خانواده.

 

ماده ۲: ماموریت

ماموریت این پژوهشکده عبارت است از:

تولید و بازتولید دانش و مفاهیم معطوف به اعتلای جایگاه زنان و خانواده در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،

تربیت و توانمندسازی منابع انسانی با اولویت مشارکت هم افزا با جامعه هدف،

پشتیبانی از مطالعات و پژوهشهای اسلامی حوزه زن و خانواده،

ارائه خدمات کارشناسی به جامعه هدف.

 

ماده ۳: وظایف و مسئولیت‌ها

این پژوهشکده وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:

1. تولید، بازتولید و فرآوری دانش و مفاهیم معطوف به زن و خانواده در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،

بر اساس معارف و ارزشهای اسلامی؛

۲. مشارکت فعال در طراحی و پیشنهاد مأموریت‌ها، چشم انداز، سیاست‌های کلان، اسناد راهبردی و برنامه‌های

بلندمدت و میان مدت مرتبط با تحقیقات زن و خانواده، به مراجع ذیربط جهت بررسی و تصویب؛

٣. سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی و انجام تحقیقات زن و خانواده در چارچوب سیاستهای کلان و مصوبات ابلاغی؛

۴. شناسایی نیازهای پژوهشی، چالش‌ها و پرسش‌های نوپدید در حوزه مسائل زن و خانواده؛

۵. شناخت آسیب‌های فرهنگی و دینی و شبهات مرتبط با مسائل زن و خانواده و پاسخگویی به آن؛

۶. فراهم سازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای امر پژوهش؛

۷. انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با امور زن و خانواده؛

۸. انجام تحقیقات میدانی و ارائه تحلیل‌های آن به مراجع ذیصلاح به ویژه شورا و مرکز مدیریت؛

۹. برقراری ارتباط و تعامل علمی و فرهنگی با نهادها، مراکز، موسسات و شخصیتهای علمی مرتبط با حوزه فعالیت؛

۱۰. ارائه آموزشهای ترویجی به منظور انتقال دیدگاه اسلام به مبلغان، حوزویان و دانشگاهیان در عرصه مسائل زن و خانواده؛

11. برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی و مشارکت در نشست‌ها، همایشها، کنگره‌ها و سمینارهای علمی و کرسیهای نقد و نظریه پردازی، در داخل و خارج کشور و شرکت در سمینارهای بین المللی در چارچوب اهداف و وظایف؛

۱۲. پرورش پژوهشگران، اساتید و کارشناسان حوزه مطالعات اسلامی زن و خانواده از طریق مشارکت هم افزا با جامعه علمی و مراکز وظیفه مند در امور زن و خانواده؛

۱۳. حمایت علمی از رشته مطالعات زنان و رشته مطالعات خانواده در حوزه علمیه و دانشگاه‌ها؛

۱۴. پشتیبانی از تحقیقات و پژوهشهای اسلامی حوزه زن و خانواده؛

۱۵. برنامه ریزی و مدیریت تأليف، تدوین، ترجمه و چاپ کتب، نشریات علمی ـ پژوهشی و آثار علمی پژوهشکده؛

۱۶. ارائه تحلیل‌ها و اطلاعات تخصصی به مراکز حوزوی، دانشگاهی، مسئولان، شخصیت‌های اجتماعی و مراکز

تصمیم ساز و مؤثر؛

۱۷. انجام امور کارشناسی و ارائه مشاوره علمی مربوط به مسائل زن و خانواده به پژوهشگران و مراکز ذی ربط در داخل و خارج از کشور؛

۱۸. اطلاع رسانی از نتایج مطالعات و تحقیقات علمی.

 

ماده ۴: ارزش‌های بنیادین و اصول حاکم

ارزشهای بنیادین و اصول حاکم بر پژوهشکده عبارت است از:

1. پایبندی به اصول و مبانی مذهب حقه جعفریه و روش اجتهادی؛

٢. پاسداری از معارف قرآن و مکتب اهلبیت علیهم السلام؛

٣. مواجهه عالمانه، عمیق و اجتهادی با مسائل و آرای اندیشمندان؛

۴. حفظ و رعایت شئونات حوزه‌های علمیه و مرجعیت شیعه؛

۵. اهتمام به امر نیازسنجی پژوهشی، آینده نگری و ادبیات روزآمد در حوزه‌های پژوهشی مرتبط؛

6. اهتمام به همکاری با مؤسسات پژوهشی و اندیشمندان و صاحب نظران داخل و خارج از کشور؛

7. اهتمام به رعایت قوانین و مقررات اداری و سازمانی شورا و مرکز مدیریت ؛

۸. اجتناب از ورود به دسته بندی‌های سیاسی؛

۹. اولویت دادن به مراکز دینی و حوزوی و نهادهای مرتبط در نظام اسلامی در ارائه مشاوره‌های علمی و خدمات پژوهشی

 

ماده ۵: ارکان

اركان واحد عبارتند از:

الف) مؤسس             ب) هیأت امنا            ج) رئيس                د) شورای پژوهش

 

ماده ۶: مؤسس

مؤسس، «مرکز مدیریت حوزه علمیه خوهران» می‌باشد.

 

ماده ۷: وظایف و اختیارات مؤسس

1. اخذ مجوزهای لازم و پیگیری امور مربوط به ثبت؛

۲. پیشنهاد اصلاح و تغییر اساسنامه به شورا و پس از تصویب، پیشنهاد آن به شورای اعطاء

٣. بررسی و تأیید پیشنهاد رئیس پژوهشکده در خصوص اعضای حقیقی هیات امنا (بند ۵ ماده ۷) و پیشنهاد به شورا جهت تایید؛

۴. تامین منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهشکده؛

۵. اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهاد هیئت امنا در باره انحلال پژوهشکده و پیشنهاد آن به شورا و پس از تصویب، ارائه به شورای اعطاء

6. بررسی و تأیید پیشنهاد هیئت امنا درباره نصب و عزل رئیس پژوهشکده و صدور احکام مربوط.

 

ماده ۸: اعضای هیأت امنا

اعضای هیات امنا پژوهشکده عبارتند از :

1. مدیر مرکز مدیریت (رئیس هیات امنا)؛

۲. یک نفر به انتخاب شورا؛

3. رئیس پژوهشکده (به عنوان دبیر) ؛

۴، مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت مرکز مدیریت؛

5. پنج نفر از صاحب نظران حوزوی آشنا با حوزه پژوهنی زن و خانواده ؛

تبصره ۱: اعضای حقیقی موضوع بند ۵ از سوی رئیس پژوهشکده به مدیر مرکز مدیریت معرفی و پس از تایید وي، به شورا پیشنهاد شده و پس از تایید شورا با حکم مدیر مرکز مدیریت منصوب می شوند.

تبصره ۲: اعضای حقیقی هیأت امنا (بندهای ۲ و 5) برای یک دوره ۳ ساله انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده 9: وظایف و اختیارات هیات امنا

1. تصویب آئین نامه داخلی هیات امناء؛

2.پیشنهاد سند چشم انداز و خطوط کلی پژوهشکده به شورا؛

3. تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان پژوهشکده در چارچوب ضوابط ابلاغی؛

4. تصویب آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها ؛

5. تعيين حسابرس / بازرس؛

6. بررسی و پیشنهاد انحلال يژوهشکده به مؤسس؛

7. پیشنهاد رئیس پژوهشکده و معرفی به مؤسس جهت انتصاب؛

8. بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات سازمانی؛

9. درخواست تفسیر اساسنامه از شورای اعطا و یا پیشنهاد اصلاح و تغییر اساسنامه به مؤسس؛

تبصره: اطلاعات مورد نیاز در مفاد اساسنامه، بر اساس پیشنهاد دو سوم اعضای هیئت امناء، توسط مؤسس، بررسی و پس از تصویب شورا به شورای اعطا ارائه‌ می‌گردد.

10. تهیه، تدوین، اصلاح و تکمیل قوانین، مقررات آیین نامه­ها، شاخصها و استانداردهای موردنیاز پژوهشکده و ارائه به مراجع ذی­ربط جهت بررسی و تصویب و نظارت بر حسن اجرای آن؛

۱۱. تصویبه برنامه و بودجه سالانه پژوهشكده در سقف اعتبارات ابلاغی و درآمدهای اختصاصی؛

۱۲. تأیید گزارش عملکرد ارسالی از سوی رئیس پژوهشکده به صورت دورهای و موردی جهت ارائه به مرکز مدیریت؛

۱۳. نظارت بر روند کلی فعالیت مرکز و بررسی عملکرد سالیانه و تراز مالی پژوهشکده؛

تبصره ۱: تصميمات و مصوبات هیات امنا با رای موافق اکثریت اعضای هیات امنا دارای اعتبار است.

تبصره 2: مصوبات هیات امنا در چارچوب مصوبات. قوانین و مقررات شورای اعطا دارای اعتبار است.

 

ماده ۱۰: رئيس

رئیس پژوهشکده بالاترین مقام اداره كننده پژوهشکده است و در مقابل کلیه امور و فعالیتهای آن پاسخگو می‌باشد و با حکم مدیر مرکز مدیریت برای مدت سه سال منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد رئیس پژوهشکده بلامانع است.

 

ماده ۱۱: وظایف رئیس

1. پیشنهاد انحلال، کاهش و یا افزایش گروهای علمی به هیات امناء؛

2. افتتاح حساب و امضای مکاتبات استاد تعهدآور، قراردادها و سایر اسناد مالی؛

3. ارائه گزارش عملکرد سالانه و موردی و ترازنامه مالی پژوهشکده به هیات امناء؛

4. هدایت فعالیتهای پژوهشکده و نظارت بر حسن اجرای امور؛

5. برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء جایگاه علمی و اعتباری پژوهشکده؛

6. پیشنهاد سیاستها و خط مشی‌های کلان پژوهشکده به هیئت امناء جهت تصویب؛

7. پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده به هیئت امناء جهت تصویب؛

۸ . عزل و نصب معاونان و تأیید و صدور احکام مدیران واحدهای سازمانی و اعضای هیئت علمی پژوهشکده؛

9. پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه پژوهشکده به هیئت امناء؛

۱۰. انجام سایر وظایف محول از سوی هیات امناء؛

 

ماده ۱۲: شورای پژوهش

شورای پژوهش متشکل است از:

1. رئیس پژوهشکده (رئيس)؛

2. معاون پژوهش پژوهشکده (به عنوان دبیر و نائب رئيس)؛

3. مدیران گروه‌های پژوهشی؛

4. یک تا سه نفر پژوهشگر حوزوی خارج از پژوهشکده که توسط معاون پژوهش پژوهشکده پیشنهاد و با حكم

رئیس پژوهشکده منصوب می‌شوند.

 

ماده ۱۳: وظایف شورای پژوهش

وظایف و اختیارات شورای پژوهش عبارت است از:

1. تصویب آیین نامه داخلی شورا؛

٢. تدوين اهداف و خط مشی‌های پژوهشی و آموزشی جهت ارائه به هیات امنا؛

3. تصویب برنامه‌ها، طرح‌ها و اولویتهای پژوهشی؛

4. بررسی گزارش‌های پیشرفت برنامه‌های مصوب پژوهشکده و گروههای پژوهشی؛

5. پیشنهاد تاسیس، افزایش و انحلال گروههای علمی به رئیس پژوهشکده جهت ارائه به هیات امناء؛

6. تصويب ضوابط و معیارهای ارزیابی آثار علمی، طرح‌های پژوهشی، پژوهشگران و گروه‌های پژوهشی؛

7. نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین ناظر طرح‌های کلان؛

8. تصویب سیاستها و خط مشی‌های بانک اطلاعات علمی و کتابخانه تخصصی؛

9. تصویب انتشار کتب و آثار علمی مرکز؛

۱۰. تأیید صلاحیت هیئت تحریریه و سردبیر نشریه‌های پژوهشکده؛

۱۱. تصویب سیاستهای کلان و خط مشی‌های نشریه‌های پژوهشکده؛

۱۲. تصویب سیاستهای حاکم بر دورهای آموزشی و کارورزی پژوهش، برنامه‌ها و آیین نامه آموزشی آنها؛

۱۳، تعیین خط مشی پژوهشکده برای ارتباطات علمی؛

14. تصویب اجرای نشست‌ها و همایش‌های علمی و کرسی‌های نقد و نظریه پردازی، موضوع با محورهای سخنرانان، ناقدان، داوران و معیارها و ضوابط ارزیابی؛

۱۵. انجام سایر امور محوله از سوی هیات امنا در چارچوب اهداف و وظایف پژوهشکده؛

 

ماده ۱۴: مدت فعالیت پژوهشکده از تاریخ تأسیس، نامحدود می‌باشد.

 

ماده 15: پژوهشکده دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران است.

 

ماده ۱۶: وابستگی سازمانی

پژوهشکده واحد پژوهشی حوزوی است که وابسته به مرکز مدیریت می‌باشد.

تبصره: مرکز در رابطه با آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پژوهشی تابع مصوبات هیات امنا بوده و در سایر موارد مشمول آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی مرکز مدیریت می‌باشد.

 

ماده ۱۷: محل فعالیت و شعب

محل اصلی فعالیت پژوهشکده شهر مقدس قم می‌باشد که با تصویب هیأت امناء می‌تواند در نقاط دیگر اقدام به تأسیس دفاتر نماید.

تبصره: پژوهشکده می‌تواند با تصویب هیات امنا و تایید شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی نسبت به تأسیس شعب در مراکز استان‌ها و شهرستانها اقدام نمایند.

 

ماده ۱۸: منابع مالی

بودجه مورد نیاز پژوهشگاه برای مصارف جاری، سرمایه ای و توسعه ای از محل منابع مرکز مدیریت کمکهای دولتی و مردمی و درآمدهای مرکز تأمین می‌شود.

ماده ۱۹: مخاطبان و جامعه هدف مركز عبارت است از جامعه علمی و مرکز وظیفه مند داخلی و خارجی در موضوعات زن و خانواده

 

ماده ۲۰: انحلال

الف: انحلال

در صورتی که تحقق اهداف پژوهشکده و اجرای مقاصد پیش بینی شده، به هر دلیل، ممکن نبوده و با پیگیری آن برای پژوهشکده غیرمفید و یا غیرضروری تشخیص داده شود. مرکز مدیریت می‌تواند با پیشنهاد هیأت امناء و پس از تصویب شورا و تایید شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی اقدام به انحلال پژوهشکده نماید.

ب: تسویه

در صورت انحلال، هیات تسویه ای مرکب از نماینده مؤسسه نماینده هیات امنا، رئیس با نماینده وی و نماینده شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی تشکیل و با رعایت مقررات قانونی، مسئولیت امر را به عهده خواهند داشت.

الف: پژوهشکده کلیه تعهدات خود را در برابر واحدهای حوزوی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، سایر اشخاص حقوقی و حقیقي (اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان خود) انجام دهد یا مرکز مدیریت با توافق صاحبان ملی، تعهدات پژوهشکده را رأسا بپذیرد.

ب: همه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره در اختیار پژوهشکده قرار گرفته است مسترد کند با موافقت صاحبان حق را مبنی بر واگذاری امتیازها و اموال مذکور به مرکز مدیریت ارائه دهد.

ج: تعیین تکلیف اموال

پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده ۳ و حل و فصل امور پژوهشی و حقوقی و تصویب نهایی انحلال پژوهشکده توسط شورا، تأدیه کلیه دیون و اعلام ختم تسویه توسط هیئت تسویه، باقیمانده دارایی پژوهشکده به مرکز مدیریت منقل می‌شود.

تبصره: هیئت تسویه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی در دو نسخه که به امضای کلیه اعضای هیئت مذکور خواهد رسید، تنظیم و به شورا و مرکز مدیریت تسلیم نماید.

 

ماده 2۱: در خصوص موارد قید نشده در اساسنامه، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشروط به عدم تغاير با شئون حوزوی و طبق ضوابط شورای عالی حوزه‌های علمیه عمل خواهد شد.

 

ماده ۲۲: این اساسنامه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره تنظیم و در تاریخ 20/03/99  به تصویب شورا رسيد.

اشتراک گذاری:
نظرات
اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاآپارات